GM Barcelona | martes, 02 de mayo de 2017 h |

Investigadors de la Universitat de Barcelona han descobert un mecanisme essencial de regulació del procés d’infecció de la salmonel·la. El treball, publicat a la revista PLOS Pathogens, demostra que la regulació en l’elongació de la transcripció, primer pas en el procés d’expressió de la informació continguda en l’ADN, és clau en la virulència de la salmonel·la. Aquesta recerca permet aprofundir en els mecanismes que utilitzen els bacteris per regular l’expressió gènica, i a llarg termini podria contribuir a desenvolupar noves vacunes.

L’estudi s’ha centrat en el bacteri Salmonella enterica, un patogen entèric que causa des de gastroenteritis lleus fins a infeccions sistèmiques severes en humans. Per desenvolupar la infecció amb èxit, S. enterica envaeix les cèl·lules epitelials, un procés que requereix l’expressió coordinada d’un conjunt de gens. En concret, els investigadors han analitzat el rol dels factors Gre, unes proteïnes que intervenen durant l’elongació de la transcripció i estan implicades en l’alliberament de les situacions de pausa que tenen lloc durant aquest procés. “L’estudi descriu com aquestes proteïnes són necessàries per a l’expressió de HilD, un regulador essencial que controla l’expressió de nombrosos factors de virulència importants durant el procés d’infecció de salmonel”la —explica Carlos Balsalobre—. Segons els nostres experiments amb cultius cel·lulars i models de ratolins, les soques de salmonel·la que no tenen factors Gre no són tan virulentes com les soques normals, ja que no poden envair les cèl·lules epitelials i colonitzar els òrgans”.