GM Barcelona | miércoles, 26 de abril de 2017 h |

El Departament de Salut, sindicats i organitzacions professionals i sanitàries de Catalunya han escenificat el seu compromís per millorar la contractació dels professionals que treballen en el sector salut a Catalunya. Ha estat amb la presentació conjunta, encapçalada pel conseller Antoni Comín, del Pla de garantia de l’estabilitat laboral, un document que fa una anàlisi exhaustiva de la realitat laboral dels professionals sanitaris i que es marca objectius i mesures per reduir la temporalitat que afecta aquest sector.

El principal objecte del Pla és l’augment de la temporalitat en la plantilla estructural de les entitats del sector salut, tot assumint que l’augment de l’eventualitat i la proliferació de la interinitat de llarga durada són l’expressió dels efectes d’un context socioeconòmic i normatiu que ha incidit especialment en el sector públic. En aquest sentit, segons recull el document, en els darrers anys la temporalitat ha estat en alça i no ha obeït només a demandes netament assistencials, esdevenint un fenomen que requereix de mesures per contenir-la i revertir-la. Unes mesures que són urgents, tal com ho demana el fet que, a principis de l’any passat, 4 de cada 10 treballadors del sector públic de salut de la Generalitat tingués un contracte temporal.

El Pla és fruit d’un procés de diàleg amb els principals actors professionals del sistema sanitari públic, que s’han convocat sota el paraigua d’una Comissió Assessora integrada per: l’Associació Catalana d’Entitats de Salut; CATAC-CTS/IAC; CCOO Catalunya; els Col•legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona; el Consell de Col•legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, els Col•legis Oficials de Metges de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona; el Consorci de Salut i Social de Catalunya; FAPIC; FSP-UGT; l’Institut Català de la Salut; Metges de Catalunya; SATSE; el Servei Català de la Salut; el Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE-Catalunya); la Unió Catalana d’Hospitals; i USOC.

El Pla recull iniciatives en els quatre àmbits que modulen la temporalitat i que persegueixen millorar la qualitat de la contractació.

• Estabilització laboral: convertir nomenaments interins en fixos.

• Reconversió de plantilla eventual en plantilla interina.

• Millora de la contractació eventual

• Conciliació laboral i familiar