GM Barcelona | viernes, 09 de diciembre de 2016 h |

Integrar l’atenció sanitària i la social és un dels grans reptes de la política pública actual. El Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (Piaiss), que es va articular l’any 2014, és una de les eines que persegueix l’atenció integral (AI) i que ajuda a promoure el canvi de model. Amb l’objectiu de fer balanç del Piaiss i exposar-ne les noves línies d’actuació pel període 2017-2020, es va celebrar la jornada “L’atenció integrada social i sanitària a Catalunya: present i futur”. Antoni Comín, conseller de Salut, va destacar els canvis els demogràfics i els tecnològics com “els grans reptes que tenen actualment els estats del benestar”. En aquest sentit Comín va explicar que s’ha de construir un model comunitari centrat en les persones. “La xarxa assistencial ha de ser conscient del potencial comunitari i s’ha de dotar de funcions assistencials”, ja que, segons Comín, “la xarxa assistencial no ha de curar només sinó que ha de cuidar a les persones”.

Per la seva banda, Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va afirmar que l’atenció integrada sanitària i social és la que permet construir un veritable model d’atenció centrada en la persona. “Només amb uns serveis de salut i uns serveis socials que siguin capaços d’atendre les persones de manera proactiva, coordinada, continuada, considerant les seves preferències i en els entorns més propers es poden assolir uns resultats òptims de salut i benestar a la ciutadania”. Comín va valorar positivament la feina feta pel Piaiss fins ara, com a eina rellevant “en la importància i la urgència d’aquesta transformació del model”. Segons la consellera de la Presidència, Neus Munté, “pla representa el compromís del Govern amb els drets i deures de les persones”.