GM Barcelona | viernes, 20 de enero de 2017 h |

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el sindicat Metges de Catalunya (MC) ofereixen la seva col·laboració al Departament de Salut per participar en l’elaboració del Pla d’Urgències (PU). Representants de les dues entitats es van reunir, el 18 de gener, per abordar la situació de saturació als serveis d’urgències dels hospitals, a l’atenció primària i al sector sociosanitari arran de l’epidèmia de grip. A més, van emetre un comunicat conjunt on assenyalen que, amb l’objectiu de millorar l’atenció, “cal reforçar de manera específica l’apoderament de l’atenció primària i dotar-la de més recursos perquè pugui tenir més capacitat resolutiva, així com també col·laborar estretament amb la resta de nivells assistencials i amb els serveis socials i comunitaris”.

Atenció a la cronicitat

Segons CCMC i MC, l’actual model assistencial no s’ha adaptat als canvis sociodemogràfics dels últims anys i, en especial, a l’increment progressiu del nombre de pacients crònics, els quals requereixen una atenció integral basada en la coordinació entre els serveis sanitaris, socials i comunitaris. Segons resa el comunicat conjunt, “cal avançar cap a un model d’atenció integral que garanteixi una assistència de qualitat en el domicili i que permeti reservar l’opció de l’hospitalització als casos greus i complexos”. En ple debat dels pressupostos, tant el CCMC com MC consideren que és el moment de reclamar a tots els grups parlamentaris “un esforç per arribar al consens per tal de recuperar els nivells de despesa en salut d’abans de la crisi”. Les dues entitats han decidit mantenir trobades periòdiques amb l’objectiu de compartir informació i millorar la coordinació d’accions.