GM Barcelona | martes, 21 de marzo de 2017 h |

Els hospitals Vall d’Hebron, Clínic, Bellvitge, Germans Trias, Sant Pau i Doctor Trueta publiquen els resultats d’un assaig clínic que demostra l’eficàcia i els beneficis a llarg termini de desobstruir les artèries cerebrals afectades en els pacients amb ictus més complexos amb dispositius de nova generació introduïts per microcatèters.

L’estudi Revascat ja va demostrar ara fa dos anys que aquests pacients multipliquen per 4 les possibilitats de tenir més autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària. Aquest pacients augmenten un 70 per cent les opcions de recuperació de la capacitat funcional, redueixen a més de la meitat la mida final de l’infart cerebral causat per l’ictus i tenen una millor qualitat de vida.

Ara, gràcies a l’estudi publicat recentment, s’ha demostrat que aquest tractament, a més dels beneficis pel pacient, també té implicacions importants per la seva avaluació a nivell de cost-eficàcia a llarg termini. L’estudi ha realitzat controls als pacients al cap de cinc dies, tres mesos i un any després del tractament, i els resultats evidencien que la millora que experimenten els pacients durant els primers dies després del tractament és estable fins passat un any.