GM Barcelona | martes, 25 de abril de 2017 h |

L’Hospital de Bellvitge ha posat en marxa un seguit d’accions per conscienciar dels beneficis d’una reducció del soroll i demanar la col·laboració necessària de tots: professionals, acompanyants i pacients. L’objectiu és rebaixar la intensitat sonora a les habitacions, sales d’espera, passadissos i unitats perquè això millora la salut dels pacients.

El centre va iniciar el juliol un projecte per valorar l’impacte del soroll en l’entorn hospitalari i va fer un primer estudi qualitatiu amb grups de pacients i/o acompanyants i professionals per conèixer els llocs i els moments en què es produeix el soroll, els sorolls més tolerables i els que ho són menys, i les mesures més eficaces a prendre. Com a conclusió, tots els participants van coincidir a valorar que el soroll té una influència negativa en la recuperació dels pacients.

En un segon estudi, de caràcter quantitatiu, es van fer 16 mesures objectives de soroll en espais i horaris diferents. Els resultats van confirmar la percepció subjectiva dels grups de treball: la mitjana de la intensitat acústica va tenir un valor mínim de 58,6 dB (equivalent al so que provoca una aglomeració de gent) i un valor màxim de 69 dB (com una aspiradora), xifres superiors a la recomanació de l’OMS. Aquests valors justifiquen la realització d’accions per disminuir el nivell de soroll a l’hospital.

Algunes de les accions previstes són sensibilitzar professionals i visitants perquè tinguin una actitud responsable, millorar les condicions en les habitacions i sales d’espera, trobar una normativa d’ús de les TV que sigui respectuosa i disposar d’elements de senyalització propers i humanitzats. En aquesta línia, s’ha iniciat ja la substitució dels pictogrames tradicionals del silenci per fotografies de 18 professionals del centre fent el gest de demanar silenci.

Aquests professionals són, alhora, els protagonistes de la campanya “El shhhilenci, cura”, dissenyada per difondre el valor del silenci en l’entorn hospitalari. S’han fet punts de llibre, s’ha editat un vídeo que s’emet al les pantalles del centre, s’han situat cartells de gran format a les entrades principals, i s’ha fet una difusió massiva de l’eslògan a través de mitjans digitals i altres materials impresos. L’objectiu és sumar la complicitat de tothom per aconseguir un hospital més silenciós, més humanitzat i més amable.