J. A. R. Barcelona | viernes, 26 de mayo de 2017 h |

El proper congrés de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO) arrenca el proper 2 de juny fins al dia 6 amb la presència de més de 35.000 experts de tot el món per conèixer els principals avanços en el tractament, el diagnòstic i l’epidemiologia de les neoplàsies.

Entre els temes principals del congrés, destaquen les novetats en el camp del càncer de còlon, un dels més freqüents. En aquest sentit, es presentarà un important estudi que posa de manifest la rellevància de l’estil de vida no solament per prevenir l’aparició dels tumors de còlon, sinó també per evitar recurrències una vegada diagnosticats. Així, un treball amb 992 pacients amb càncer de còlon en estadi 3 demostra que aquells amb un estil de vida més saludable durant i després del tractament adjuvant presentaven un 42 per cent menys de risc de sofrir una recurrència. Els tres factors determinants per definir l’estil de vida com a saludable eren mantenir un pes adequat, realitzar activitat física amb regularitat i portar una dieta equilibrada i rica en fibra.

En el camp del càncer de vies biliars, s’esperen amb expectació els resultats detallats d’un estudi randomitzat fase 3 amb 447 pacients que mostra que donar capecitabina després de la cirurgia allarga la supervivència una mitjana de 15 mesos en comparació amb fer solament cirurgia. D’aquesta manera, es debatrà si afegir aquest agent quimioterápic després de la cirurgia podria convertir-se en el nou estàndard de tractament.

D’altra banda, la immunooncologia també tindrà un protagonisme destacat. Novetats que estaran relacionades amb els enfocaments de resposta a dany d’ADN o immunoteràpies de caràcter bifuncional, és a dir, dirigides simultàniament a dues dianes del sistema immune.

Una altra de les novetats importants tindrà a veure amb el càncer de pulmó. En aquest sentit, la quimioteràpia és el tractament estàndard per prevenir la recurrència en aquest tipus de neoplàsia. Però un treball mostra que gefitinib (Iressa, de AstraZeneca) sembla més eficaç per prevenir el risc de recurrència, com s’ha demostrat en un estudi fase 3 en pacients amb EGFR positiu que van rebre aquest fàrmac durant 10 mesos.

Així mateix, es presentaran treballs que assenyalen la necessitat d’augmentar les taxes de vacunació contra el VPH per combatre el càncer associat a aquest virus.