J. V. Madrid | viernes, 09 de diciembre de 2016 h |


En el 46% de los casos, el tumor prácticamente había desaparecido a las dos semanas del tratamiento


El càncer de mama és un dels tipus de tumors en els quals la medicina de precisió avança més ràpidament i fa possible adaptar el tractament al perfil genòmic de cada pacient. El que es pretén aconseguir és que un nombre cada vegada major de pacients puguin evitar teràpies agressives o invasives.

L’assaig Pamela, en el qual han participat 151 pacients de 19 centres hospitalaris espanyols, ha estat promogut per Solti i els seus resultats s’han donat a conèixer en el 39è Simposi de Càncer de Mama de Sant Antonio (Texas), organitzat per l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) i el Centre de Recerca i Teràpia del Càncer de Sant Antonio (CTRC).

“Les dades del Pamela suggereixen que hi ha un subgrup de pacients amb malaltia HER2+ que es podrien beneficiar d’estratègies terapèutiques de tractament anti-HER2 sense quimioteràpia (QT)”, afirma Aleix Prat, coordinador del Comitè Científic de Solti i investigador principal de l’estudi. Auest expert també precisa que, en l’actualitat, encara no es compta amb “suficient evidència” per recomanar fer aquest test en aquestes pacients i que així puguin estalviar-se la QT. “Ara bé, el camí cap a un tractament personalitzat sense quimioteràpia en malaltia HER2+ acaba d’obrir-se”, subratlla.

Per fer-se una idea de quantes pacients podrien beneficiar-se, l’expert posa les ‘cartes’ sobre la taula. “Tenint en compte que les pacients HER2+ són al voltant del 20 per cent de totes les pacients diagnosticades de càncer de mama i que el 60 per cent respon molt bé al tractament anti-HER2 sense QT, 3.000 de les 25.000 dones diagnosticades cada any a Espanya podrien evitar la QT”, explica.

No obstant això, què determina que un grup de pacients es beneficiïn d’aquesta tècnica? D’acord amb l’especialista, l’existència del subtipus HER2-enriquit dins de la malaltia HER2+ es coneix des de fa anys. De fet, prossegueix, a nivell biològic, aquest subgrup es caracteritza per una elevada activació de la via de senyalització intracel·lular induïda pel HER2. És a dir, són tumors HER2+ molt depenents d’aquest oncògen. “Per això, quan els tractem amb fàrmacs anti-HER2 solament, una gran proporció de tumors respon i fins i tot desapareix”, puntualitza.

PAM50

Mitjançant la utilització de dades genòmiques es poden identificar quatre subgrups dins de la malaltia HER2+: luminal A, luminal B, basal-like i HER2-enriquit. Això es determina a través de la plataforma PAM50 —un test que permet analitzar 50 gens—.

L’estudi avalua el fenotip HER2-enriquit com a predictor de resposta primerenca a la teràpia neoadjuvant de doble bloqueig amb lapatinib i trastuzumab en càncer de mama HER2+ definit per criteris histològics. Al voltant d’un 60 per cent de les pacients amb càncer de mama HER2+ són HER2-enriquit, per aquest motiu els autors estimen que és aquest el percentatge de pacients que podria evitar la QT.

“De confirmar-se aquests resultats, suposarà que la QT deixi de ser un tractament per a un subgrup de pacients HER2+, la qual cosa es tradueix en menys toxicitat a curt i a llarg termini. El tractament avaluat en el nostre estudi solament requereix de fàrmacs orals o subcutanis, la qual cosa implica una millor qualitat de vida per a les pacients”, subratlla Prat.

A les dues setmanes de tractament, es va observar que en el 46 per cent de les pacients, el tumor havia desaparegut pràcticament o quedaven “poques cèl·lules tumorals”. Això significa que els canvis primerencs en l’expressió gènica poden predir la probabilitat que s’aconsegueixi la resposta patològica completa en la cirurgia.

“El següent pas és demostrar que la supervivència de les pacients amb aquests tumors HER2+ definits genòmicament és excel·lent, encara que no rebin quimioteràpia”, matisa l’autor principal de l’estudi, qui recorda que a dia d’avui més del 90 per cent de les pacients amb malaltia HER2+ localitzada —no metastásica d’inici—, es guareixen amb tractaments anti-HER2 i QT. “L’objectiu és obtenir els mateixos resultats però sense QT”, afegeix.

Respecte a les opcions amb les quals compten aquestes pacients, l’especialista destaca que per a malaltia HER2+ disseminada el ventall és “múltiple” i les alternatives són “molt eficaces”. Ara bé, adverteix, “seguim sense guarir aquestes pacients encara que la cronificació de la malaltia metastásica HER2+ cada dia està més a prop”.