M.B. Barcelona | viernes, 20 de noviembre de 2015 h |

Les entitats sanitàries s’han unit per reclamar a les administracions una solució immediata als impagaments que estan patint. Uns impagaments que, lluny de ser un fet esporàdic o puntual, formen un problema estructural. “Parlen de solucions excepcionals però fa 4 anys que estem igual. No admetem termes d’’excepcionalitat’ perquè els impagaments són estructurals”, va dir Jordi de Dalmases, president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, durant roda de premsa. El clam unitari de vuit patronals va posar de manifest la situació extrema que viu aquest sector.

En aquests moments, les entitats sanitàries i sociosanitàries concertades tenen un deute acumulat del 33 per cent de la facturació del mes de juny i el 100 per cent de la facturació dels mesos de juliol, agost, setembre i octubre. De Dalmases va exposar que les entitats sanitàries estan esperant el Fons de Liquiditat Extraordinari (FLA) que es preveu cobrar el mes de desembre. Per tant, sembla improbable que es puguin pagar les nòmines del mes de novembre.

Deute de 2.000 milions d’euros

De Dalmases va recordar que l’accés als medicaments és un dret fonamental dels ciutadans que ara mateix està en risc. “Ara demanem a les administracions, a totes, que busquin i trobin una solució immediata”. Per la seva banda Cristina Contel, presidenta de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), va denunciar la cronificació dels impagaments. “Les nostres entitats fa més de quatre mesos que presten serveis sanitaris a la ciutadania pagant als seus treballadors, als seus proveïdors (darrere dels quals hi ha nòmines), la seguretat social i la resta d’impostos. Tot plegat, sense cobrar”, va dir.

Tant l’àmbit hospitalari, el farmacèutic, com les residències i el sector de l’ortopèdia, calculen que el deute total amb ells podria passar els 2.000 milions d’euros.Només a la sanitat concertada, l’administració deu uns 1.500 milions d’euros corresponents a les factures de juny a setembre mentre que el deute amb les farmàcies és d’aproximadament 330 milions dels medicaments dispensats al juliol, agost i setembre.

Les entitats exigeixen un pagament per fer front a les seves obligacions amb tercers aquest mateix mes de novembre. D’altra banda, demanen que s’implanti un nou sistema de finançament, ja que la ineficiència de l’actual ha quedat demostrada.

Per la seva banda, Vicenç Calduch, vicepresident de la Federació de Distribuidors Farmacèutics (Fedifar), va remarcar que s’ha de canviar la tendència i “no mantenir-nos en el camí dels impagaments perquè cada vegada arrossega més gent al patiment”.