josé A. Rodríguez Barcelona | viernes, 13 de noviembre de 2015 h |

Investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) han aconseguit un important avenç en el diagnòstic i el seguiment dels tumors cerebrals en dissenyar la primera biòpsia líquida en líquid cefaloraquidi (LCR) per a aquest tipus de càncer. Fins ara, per establir el diagnòstic d’aquests tumors, era necessari realitzar una biòpsia cerebral, amb el risc que això implica per al pacient ja que exigeix perforar el crani i dur a terme una punció dirigida, que no sempre és tan precisa com es pretén.

A més, com explica, Joan Seoane, líder del Grup d’Expressió Gènica i Càncer del VHIO, “se sap que els tumors no són només diferents entre els pacients, sinó que en el tumor d’un pacient pot haver-hi diferències entre les cèl·lules tumorals”. La biòpsia cerebral permet extreure únicament una part del teixit a analitzar, “per la qual cosa no és possible realitzar un diagnòstic de tot el tumor, i potser es tria un tractament que és eficaç per a les cèl·lules del teixit extret però no per a altres cèl·lules tumorals”, afegeix.

Menys agressiva

Gràcies a la biòpsia líquida que ha dissenyat el grup d’aquest expert, s’evita un mètode tan agressiu com la biòpsia cerebral i s’aconsegueix una fotografia més precisa de la malaltia. Seoane explica que la idea de dur a terme aquest projecte deriva de l’èxit que han tingut en els últims anys les biòpsies líquides en sang per analitzar tumors. Però el problema en el càncer cerebral és que la concentració d’ADN de cèl·lules tumorals en plasma és molt baixa. “Així que ens vem plantejar si era possible trobar ADN tumoral en líquid cefaloraquidi, ja que aquest fluid banya l’encèfal i la medul·la espinal, i està en contacte directe amb les cèl·lules tumorals”, assenyala Seoane. Així, van realitzar una biòpsia cerebral a 23 pacients, que incloïen tumors primaris i tumors amb metàstasis en mama i pulmó, i van comparar les mostres amb anàlisis de líquid cefaloraquidi obtingut mitjançant punció lumbar. “I vem observar que la biòpsia líquida aporta molta més informació, ja que hi ha ADN tumoral circulant a tan alts nivells que ens permeten detectar i caracteritzar tumors amb alta sensibilitat”, indica Seoane.

Tractament més personalitzat

D’aquesta manera, el diagnòstic d’aquesta patologia és molt més precís. “I es poden administrar tractaments més personalitzats, ja que l’ADN tumoral ofereix informació més representativa de tot el tumor, perquè tenim informació de tota l’heterogeneïtat del mateix, i podem atacar als seus diferents subclons”, assenyala Seoane. Tanmateix, com aquesta prova és menys agressiva que una biòpsia cerebral, es pot realitzar moltes vegades per seguir l’evolució del tractament.

Aquest expert també fa èmfasi en què la biòpsia líquida pot servir com a prova complementària en el diagnòstic de la carcinomatosi leptomeníngea. Aquesta patologia es produeix en alguns casos de càncer de mama quan la metàstasi arriba a les meninges. “El diagnòstic per imatge és complicat, perquè es veu una inflamació, però no se sap amb seguretat que sigui càncer”, comenta Seoane. Fins ara, era necessari realitzar tres puncions lumbars per descartar que la metàstasi hagués arribat a les meninges. Gràcies a la biòpsia líquida, “només serà necessari realitzar un punció per descartar la presència de la patologia”, afegeix Seoane.