MAR BARBERÀ Barcelona | viernes, 27 de febrero de 2015 h |

Catalunya va implantar, a finals de gener del 2014 i de forma pionera a Espanya, la vacunació contra la tos ferina en dones embarassades. Els resultats preliminars de la vacunació mostren que el nombre de casos en nadons menors de tres mesos s’ha reduït un 25 per cent (de 99 casos entre març i desembre de 2013 a 70 casos en el mateix període de l’any 2014). L’Agència de Salut Pública de Catalunya va presentar aquests resultats el passat 24 de febrer durant la Jornada de l’Associació Espanyola de Vacunologia “Futur de la vacunació: construint en comú el calendari de vacunacions”.

Paper capdavanter de Catalunya

Antoni Mateu, secretari de Salut Pública, va inaugurar la jornada i va ressaltar el paper clau que tenen a Catalunya les polítiques vacunals, amb més de 3 milions de dosis administrades cada any a més d’1,5 milions de persones i més de 1.200 centres vacunals.

Mateu també va aprofitar per assenyalar el paper capdavanter que sempre ha tingut Catalunya en les polítiques vacunals, amb el suport del Consell Assessor de Vacunacions, on hi estan representades les societats científiques. “En aquests moments, altres comunitats autònomes com València i Canàries estan incorporant la vacuna contra la tos ferina en el seu calendari vacunal i ja han començat a implantar-la”, va afegir.

Augment de casos de tos ferina

Tanmateix, Mateu va destacar la importància de la vacunació especialment en un moment en què la malaltia està creixent, ja que durant el 2013 es van registrar 902 casos i el 2014 se’n van registrar 985, fet que suposa un augment del 12 per cent. “La tos ferina ha augmentat en totes les edats, fet que destaca la importància de la nostra mesura”, va dir.

En aquest sentit, va afegir que “d’acord amb les recomanacions que ens va fer el Consell Assessor de Vacunacions, vam incloure, fa un any, la vacunació de la tos ferina en les dones embarassades, entre les 27 i les 36 setmanes, per evitar que el lactant, a través dels anticossos de la mare, desenvolupés la malaltia durant els dos primers mesos de vida”. Mateu també va voler destacar la bona acollida que ha tingut la vacuna entre els professionals i la població. “Durant l’últim any, hem vacunat a més de 39.000 dones i això implica una cobertura major del 56 per cent”, va dir.

Per la seva banda, Ferran Moraga, vicepresident primer de l’Associació Espanyola de Vacunologia, va assenyalar que “l’efectivitat vacunal va davallant amb el temps i, si tenim en compte que el micoorganisme que produeix la tos ferina, la Bordetella pertussis, ha experimentat canvis en la seva composició antigènica, això explica perquè en aquests moments estem assistint a un increment important de brots de tos ferina a molts països del món”. Per tant, va resumir, “hi ha una mutació adaptativa a l’ús de la vacuna”.

Reptes del PINSAP

Com va recordar Mateu, la prevenció i el control de les infeccions és un dels reptes del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), que busca, mitjançant iniciatives i accions conjuntes entre les conselleries, protegir la salut dels ciutadans. Aquestes accions van adreçades, principalment, als grups més vulnerables de la societat. En aquest aspecte, “les vacunes són una estratègia fonamental”, va reconèixer Mateu. Segons l’Agència de Salut Pública, les vacunes són una de les mesures de salut pública que tenen una millor relació cost-efectivitat. D’aquesta manera, s’estima que s’han estalviat a Catalunya més de 900.000 casos de malaltia en 20 anys.

Moraga també va destacar que les últimes dades de cobertura vacunal publicades pel Ministeri de Sanitat, l’any 2013, demostren que la no vacunació d’infants a Espanya, durant el seu primer any de vida, és inferior al 5 per cent.