José A. Rodríguez Barcelona | viernes, 29 de agosto de 2014 h |

Continua la implantació de les rutes assistencials a la Regió Sanitària de Girona. Aquestes rutes formen part del Pla de Salut de la Generalitat i conformen tot el procés d’atenció dels pacients, tant sigui el diagnòstic com els casos estables, aguditzacions, dificultats de maneig, planificació de l’alta i l’entorn de complexitat. I s’estan definint i implantant a tota Catalunya sobretot per aquelles malalties que tenen tendència a ser cròniques. Són el circuit protocol·litzat que han de consultar els metges (ja sigui d’atenció primària o urgències, per exemple) quan veuen un malalt que presenta una determinada patologia.

Com explica Maria Teresa Faixedas, cap de la Unitat de Planificació de la Regió Sanitària Girona, “les rutes assistencials tenen l’objectiu de facilitar el trànsit dels pacients pel sistema sanitari. Permeten definir un protocol per saber qui ha de fer determinades proves, com i quan”.

Augmentar l’eficàcia i l’eficiència

D’aquesta manera es pretenen evitar, entre altres problemes, proves duplicades o visites innecessàries. “Cal tenir en compte que a Girona hi ha molts proveïdors diferents, un factor que a vegades fa que no sempre estiguin disponibles totes les proves o que es repeteixin. Això és una pèrdua de temps. Unificar fluxos de pacients facilita la feina del metge”.

Participació dels professionals

En l’elaboració de les rutes han participat més de dos-cents professionals d’aquesta regió sanitària. “Evidentment, calia saber què n’opinen els professionals. Per definir aquestes rutes, es pren com a referència una guia clínica consensuada amb els proveïdors i s’estudia com es pot aplicar al territori”, comenta Faixedas. Entre els professionals que hi han contribuït a l’elaboració de les rutes hi ha metges especialistes i d’atenció primària, però també infermeres de casos, que poden ser molt rellevants. Com assenyala Faixedas, “les infermeres de casos són molt importants per ajudar a moure’s pel sistema als pacients complexos, que tenen diferents patologies i, a vegades, problemes socials”.

Compromís dels proveïdors

A més, s’ha realitzat formació a metges perquè donin a conèixer els protocols a altres professionals sanitaris. “I els proveïdors han signat que es comprometen a seguir aquestes rutes assistencials”, explica Faixedas.

Diferents patologies

Actualment, a la Regió Sanitària de Girona s’han definit les rutes assistencials per als pacients amb diabetis mellitus, MPOC, insuficiència cardíaca, depressió i lumbàlgies. El procés d’elaboració de les rutes va començar el 2013 i ja es troben implantades en tot aquest territori.

Per exemple, la ruta assistencial de la diabetis està coordinada per la Unitat d’Endocrinologia, Dietètica i Nutrició Territorial Girona (UDENTG), de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que treballa juntament amb atenció primària. Aquesta ruta millora els circuits de derivació dels pacients, amb la inclusió d’altres especialitats lligades a les complicacions de la diabetis.

L’Institut d’Assistència Sanitària, en col·laboració amb professionals d’atenció primària, coordina la ruta de la depressió major amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen la malaltia i reduir la mortalitat establint un bon cribratge i valoració del risc de suïcidi,

Pel que fa a les lumbàlgies, s’ha establit un model de maneig multidisciplinari del dolor lumbar de l’adult. “I ara el pacient ja va a l’especialista amb les proves, perquè el metge d’atenció primària consulta el protocol i ja sap què li demanarà aquest”, explica Faixedas.

D’altra banda, s’acaba de constituir un grup de treball per crear un protocol per a les gonàlgies, “ja que el dolor de genolls és molt freqüent”. I Salut ha anunciat que s’aniran abordant progressivament totes les patologies osteomusculars més prevalents.