José A. Rodríguez Barcelona | viernes, 05 de septiembre de 2014 h |

Un descens del 3 per cent dels ingressos urgents de pacients crònics i, a més, una reducció del 5 per cent de la seva estada mitjana a l’Hospital de Viladecans. Aquests són els principals resultats del nou programa d’atenció a la cronicitat de l’Àrea Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (ICS). El nou programa s’ha implantat a tota l’Àrea Metropolitana Sud, que inclou l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans, 54 equips d’atenció primària, 17 unitats assistencials de suport i una població de més d’1,3 milions de persones. Malgrat que l’Hospital de Bellvitge també està aplicant el programa, no disposa de dades per avaluar la seva eficàcia.

“El programa es va començar a aplicar fa un any per establir mecanismes de coordinació entre atenció primària i els hospitals amb l’objectiu de millorar el tractament dels pacients crònics complexos”, assenyala Josep Closas, cap de secció del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Viladecans.

Una vegada es detecta que un pacient “és reingressador, pren més de deu fàrmacs i té dues o més patologies cròniques”, s’activen els diferents braços d’aquest programa per evitar reaguditzacions de la malaltia i que els pacients ingressin a urgències sovint. “A l’hospital es posa en marxa la infermera del PREALT, que prepara un informe; la unitat funcional interdisciplinària sociosanitària (UFISS), formada per un metge i una infermera, avalua els requeriments sociosanitaris del pacient; i l’assistent social ajuda els pacients que viuen sols o no tenen una atenció domiciliària adequada”.

Per part d’atenció primària, la infermera de casos s’ocupa del seguiment del pacient. I el nou servei d’atenció urgent a domicili del pacient crònic complex (SEVIAC) garanteix la continuïtat assistencial entre les 8 de la tarda i les 8 del matí, els caps de setmana i els festius. “Són professionals amb formació específica d’atenció a la cronicitat”, destaca Josep Closas.

A més, aquest programa aposta per l’hospitalització a domicili sempre que sigui possible. “El pacient rep la visita del metge una o dues vegades al dia, com a l’hospital”.

Per a Closas, una de les claus que ha permès reduir els reingressos urgents i l’estada mitjana és la coordinació entre els professionals de l’hospital i d’atenció primària. “Fem una reunió setmanal per identificar els pacients i posem en comú com funciona el programa”. L’objectiu no és únicament estalviar diners gràcies al fet que es produeixen menys reingressos urgents i que aquests són més curts. “El gran objectiu és millorar la qualitat de vida de pacients crònics que, a vegades, tenen dificultats socials. És molt millor, si és possible, que rebin l’atenció als seus domicilis o la seva residència”.

És millor que, sempre que sigui possible, els crònics rebin l’atenció al seu domicili”

Fem una reunió cada setmana amb AP per posar en comú com funciona
el programa”