Oncologia/ Més del 50 per cent dels tumors presenten mutacions en p53

br

| viernes, 05 de julio de 2013 h |

Investigadors del grup de Metabolisme i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), i de la Universitat de Cincinnati, liderats per George Thomas, han descobert el paper de l’ARN ribosomal 5S en la formació d’un complex que regula l’estabilitat del gen supressor de tumors p53.

Normalment p53 manté els nivells baixos i estables quan la cèl·lula funciona correctament i els fa augmentar quan hi ha danys a la cèl·lula.

George Thomas ha explicat que entendre com funciona i com es regula p53 és molt important ja que “més del 50 per cent dels tumors presenten mutacions en p53 o sobreexpressen Hdm2 o Hdm4, que bloquegen l’activitat de p53”. Thomas afegeix que “actualment estem treballant en el disseny d’un assaig clínic, en colaboració amb l’equip de Ramon Salazar, basat en activar el punt de control Hdm2-p53 per atacar les cèl·lules tumorals”.

Segons els resultats de l’estudi que s’han publicat en l’edició electrònica de la revista Cell Reports, l’activació de p53 indueix l’activació d’un programa de mort cel·lular que prevé que les cèl·lules que creixen de forma aberrant puguin desenvolupar un tumor. En condicions normals, es manté en nivells baixos per evitar danyar les cèl·lules sanes.

La proteïna principal en el manteniment de nivells baixos de p53 és Hdm2, que en condicions de creixement cel·lular normal, degrada p53.

El creixement cel·lular està relacionat amb la quantitat de proteïnes que sintetitzen els ribosomes de la cèl·lula, la maquinària intracel·lular encarregada de traduir les molècules d’ARN missatger, provinent de l’ADN, en cadenes d’aminoàcids, formant les proteïnes). El mal funcionament en la formació dels ribosomes està relacionat amb desordres associats al creixement cel·lular aberrant com l’anèmia i el càncer.

Els ribosomes estan formats per dues subunitats denominades 40S i 60S. En la formació de la subunitat 60S participen diverses molècules, incloent L5, L11 i 5S rRNA que formen un complex pre-ribosomal abans de ser incorporat a la subunitat 60S.

El laboratori de George Thomas ha demostrat que quan hi ha un dany en els ribosomes, o quan la formació de ribosomes està hiperactivada el complex pre-ribosomal L5/L11/5S rRNA es desvia de la seva ruta per formar ribosomes i s’uneix a Hdm2 bloquejant la seva activitat, permetent que augmentin els nivells de p53 i la inducció de la mort cel·lular.

Anteriorment, l’equip de George Thomas ja havia demostrat que L5 i L11 regula Hdm2. Ara, Giulio Donatti, primer signant de l’article ha descobert l’existència del aquest complex pre-ribosomal format per L5, L11 i també 5S rRNA i el seu paper com a supressor de tumors.

Per tant, aquests nous resultats apunten a un antic vincle evolutiu entre la biogènesi dels ribosomes i el càncer.