Gaceta Médica Barcelona | viernes, 11 de diciembre de 2015 h |

Un estudi de la Unitat de Insuficiència Cardíaca del Servei de Cardiologia de l’Hospital del Mar i de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) mostra que els pacients amb insuficiència cardíaca (IC) crònica controlats telemàticament obtenen millors resultats en quant a recaigudes i rehospitalitzacions que els pacients amb seguiment presencial convencional. Els investigadors van analitzar durant sis mesos l’evolució d’un grup de pacients telemonitoritzats a través d’una plataforma electrònica i que es comunicaven via videoconferència amb l’equip sanitari. Es va comptar amb la participació dels propis pacients en el disseny de la solució tecnològica.

Dos grups amb mateixos protocols

L’estudi es va realitzar amb 178 pacients amb diagnòstic d’IC crònica amb una edat de 77 anys. Els participants van ser assignats aleatòriament a un dels dos models de seguiment que es volien comparar: un grup de control de 97 pacients on les cites amb el personal sanitari eren cara a cara i un grup de telemedicina de 81 pacients on aquestes trobades tenien lloc per videoconferència. “Els dos grups eren seguits i tractats de la mateixa manera en termes de nombre de visites programades i en quant al contingut de la intervenció, ja que les dues estratègies comparteixen els mateixos protocols”, explica Josep Comín, responsable de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’Hospital del Mar. Aquest protocol es basa, segons els investigadors, en una gestió de la malaltia basada en el seguiment a través de la infermera i en el foment de l’autocura del pacient.

Un comitè, que no tenia coneixement del grup assignat a cada pacient per evitar biaixos, va avaluar els resultats de les dues metodologies després de sis mesos de seguiment. “El nombre mitjà de descompensacions no greus que van requerir tractament hospitalari va ser significativament menor en el grup de telemedicina. També la readmissió hospitalària per qualsevol causa i el nombre mitjà de dies a l’hospital es va reduir significativament. A més, a l’estudi hem demostrat que l’eficiència de la telemedicina va ser independent del nivell educatiu, la gravetat de la IC, la presència de símptomes depressius o la fragilitat del pacient”, subratlla Josep Comín.

Tots els pacients del grup de telemedicina van rebre una tauleta tàctil 3G amb un sistema de recollida de dades que, a més, permet realitzar conferències a distància. El mateix pacient fa el seguiment del seu estat enviant directament les seves dades biomètriques. També informa sobre els seus símptomes a partir d’un qüestionari que detecta un possible empitjorament de la malaltia o del seu estat de salut general.