ENTREVISTA/ Professional d’atenció primària i directora general amb vocació de pacient

br

J. MONTANER Barcelona | viernes, 05 de julio de 2013 h |

Vam entrevistar fa poques setmanes Roser Vallès, en qualitat de directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, però calia també repassar amb ella un dels avenços més importants pel que fa a la visibilitat dels pacients en la xarxa administrativa sanitària. Tot i ocupar el càrrec de secretària, Vallès ha estat durant anys una impulsora del Consell Consultiu de Pacients, juntament amb Albert Jovell, que n’ocupa la vicepresidència.

Pregunta. El doctor Jovell i vostè se n’han sortit amb èxit…

Resposta. Cal reivindicar també la mediació indispensable del conseller Ruiz, president del Consell. També he de dir que no es tracta només d’una reivindicació dels pacents, sinó dels propis metges. Uns i altres cada cop som més conscients que sovint és el pacient qui millor coneix la malaltia que pateix. Per a Albert Jovell, que segueix presidint el Fòrum Català de Pacients, el Consell ha suposat la culminació d’una cursa de fons. Havent instigat la veu dels pacients en la sanitat pública des del Fòrum, ha estat també responsable de la Universitat dels Pacients i ha estat per a mi un inspirador clar d’aquesta iniciativa d’ara… Jo m’he limitat a anar per feina.

P. Anant per feina, ¿considera que el Pla de Salut 2011-2015 assumeix les reivindicacions dels pacients?

R. Inclou aspectes tan demandats com una major orientació als malalts crònics, mitjançant un projecte d’atenció al malalt crònic complex, plans de prevenció de malalties i factors de risc (a càrrec de la cartera de Serveis de Salut Pública), l’aconseguiment d’un sistema integrat més resolutiu, un reforç de la relació entre atenció especialitzada i atenció primària, una cartera de serveis ordenada territorialment, més qualitat en l’alta especialització, una harmonització dels tractaments d’alta complexitat i un pla de reordenació del terciarisme. Tots aquests aspectes han estat reivindicats pels pacients.

P. ¿Quines finalitats té el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya?

R. En virtut del Decret 110/2012, de 2 d’octubre, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya es defineix com un òrgan permanent de consulta i participació dels representants de pacients del sistema sanitari català en el procés d’elaboració, decisió i desenvolupament de les polítiques del Departament de Salut. Per tant, s’encarrega de compartir de forma transparent amb els pacients, a través de les seves entitats associatives, informació concreta, accessible i fàcilment comprensible del Sistema Català de Salut amb responsabilitat pública. A més, ha de vetllar per l’atorgament als pacients, a través de les seves entitats associatives, del suport i assessorament necessari sobre les qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut, facilitar la participació dels pacients en el procés d’elaboració, decisió i prestació de polítiques sanitàries i canalitzar les seves propostes i recomanacions als nivells competents de l’Administració, especialment del CatSalut. Altres funcions són l’elaboració de material informatiu o vetllar per la sostenibilitat de les associacions.

Així mateix, el Consell s’encarregarà de proposar actuacions per potenciar l’ús de les noves tecnologies en l’atenció sanitària, atendre les peticions d’assessorament que puguin ser adreçades al Consell a través de la secretaria general, i proposar la creació de consells tècnics de pacients de diferents patologies o àrees específiques.

P. ¿I això s’ha concretat ja en alguna mesura material?

R. En són exemples la creació de la targeta sanitària individual codificada amb el sistema Braille per tal de facilitar la seva identificació a les persones cegues o amb deficiències visuals greus, la Targeta Cuida’m o el Canal Salut, afegit al suport del Consell a jornades i actes de les associacions, formulació i divulgació de recomanacions per diverses malalties i diverses millores en l’àmbit de l’accessibilitat proposades per les associacions. Altres actuacions per a facilitar i millorar l’accessibilitat al sistema dels pacients han estat la incorporació al Canal Salut de recomanacions per a diferents malalties i programes específics, així com informació per donar més visibilitat a les associacions de pacients. A la nostra pàgina web (consellpacients.salut@gencat.cat) hi trobareu més detalls de la feina feta fins ara.

P. ¿Qui compon el Consell?

R. El Consell el presideix el conseller de Salut, Boi Ruiz, i n’és el vicepresident el president del Fòrum Català de Pacients, Albert Jovell. Alhora, el Consell està format per una sèrie de vocals: Josep Maria Argimon, conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en la Salut, Joan Lluís Piqué, cap de la Divisió d’Atenció al Ciutadà del Servei Català de la Salut, Pilar Magrinyà, de la Divisió d’Avaluació de Serveis del Servei Català de la Salut, Ricard Tresserras, sotsdirector general de Planificació Sanitària del Departament de Salut, Núria Torres, del Sistema d’Emergències Mèdiques, Josep Maria Busquets Font, del Comitè de Bioètica, Anna Forcada, de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques, i jo mateixa com a secretària..

Hi participen també uns vocals proposats pel Departament de Salut: Joaquim Roqueta Manen, del Comitè “Primer de Desembre”, Antoni Cumeras i Costa, de l’Associació d’Afectats d’Hipertensió Pulmonar, Rosa Masriera, de FEM (Fundació Esclerosi Múltiple), Sergi Estanyol i Duocastella, de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromialgia (ACAF), Carmen Aleix Ferrer, de l’Associació Catalana de persones amb Accident Vascular Cerebral-Ictus (AVECE Ictus), Josefina Mompeó, d’AVITE Catalunya, i Elena de Santiago, de la Fundació Síndrome Tourette. A més dels vocals proposats pel Fòrum Català del Pacient, que són Matilde Torralba, de SMAP Celíacs de Catalunya, Matias Ponsa, d’ADER, Pilar Cort, d’AECC Girona, Santiago Alfonso, d’Acció Psoriasi, Joana Pradas Abad, de LIMFACAT (Limfedema), Jaume Pagès, d’ACAB (Anorexia i Bulímia), Carles Guinovart, de Parkinson Catalunya, i Anna Ripoll, de Feder Catalunya.

P. Els estudiosos de la gestió sanitària parlen cada cop més del paper preponderant del “pacient expert” en els esquemes de salut.

R. No es tracta solsament d’una realitat que haguem d’admetre, sinó d’un objectiu a impulsar. Dades científiques avalen que els pacients experts en la malaltia que pateixen acompleixen molt millor els objectius terapèutics, generen menys consultes o visites i fan més sostenible la sanitat pública.

“Primers fruits de la feina del Consell són les targetes Braille, Cuida’m i el Canal Salut”

“El Consell ha proposat actuacions per potenciar un major ús de les noves tecnologies”