Reprogramació/ Treball publicat a Cell Stem Cell liderat per investigadors del CMRB

br

redacció Barcelona | viernes, 19 de julio de 2013 h |

Investigadors del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) i de l’Institut Salk de Califòrnia, liderats per Juan Carlos Izpisúa, director del CMRB, han descobert un nou mètode per a l’obtenció de cèl·lules mare a partir de cèl·lules adultes humanes, millorant així el procés que li va valer el Premi Nobel de Medicina i Fisiologia a Shinya Yamanaka en 2012.

Així, fins al moment es pensava que era necessari introduir en les cèl·lules quatre factors de transcripció coneguts com a “factors Yamanaka” o “factors de pluripotencia” per transformar cèl·lules procedents de la sang, la pell o altres teixits en cèl·lules mare de pluripotencia induïda (iPS), capaces de transformar-se en cèl·lules de qualsevol altre òrgan del cos humà. Però, ara, l’equip d’Izpisúa ha demostrat que aquest procés és molt més versàtil del que es creia i que és possible aconseguir aquesta pluripotencia mitjançant una petita alteració en el balanç de gens presents en les cèl·lules adultes que intervenen en la diferenciació cel·lular.

Una conclusió a la qual Izpisúa i el seu equip van arribar aproximant-se al problema d’una forma innovadora i entenent que “la pluripotencia sembla que no representa una identitat cel·lular particular, sinó un estat funcional mantingut per un balanç de forces diferenciadores oposades”. Així, continua Izpisúa, el seu treball ha aconseguit “identificar nous gens, no descrits anteriorment com inductors de la reprogramació ni típics de les cèl·lules mare, que permeten reprogramar les cèl·lules somàtiques a un estat de pluripotencia”.

Concretament, aquest equip ha identificat més de set gens addicionals capaços de participar en el procés de reprogramació de fibroblastos humans a cèl·lules iPS. I és que, tal com explica Núria Montserrat, primera autora de l’article, “fins avui es pensava que el factor de transcripció OCT4 era indispensable per poder transformar cèl·lules adultes humanes en cèl·lules iPS”.