Oncologia/ La identificació d’aquesta nova diana es converteix en el primer producte fruit del projecte europeu Curelung, liderat per l’Idibell

br

R.C. Madrid | viernes, 26 de julio de 2013 h |

Una recerca liderada per Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell), ha aconseguit identificar una possible nova diana terapèutica en càncer de pulmó, la histona metiltransferasa (Setdb1). En concret, aquests investigadors de l’Idibell han observat que entre el 5 i el 10 per cent dels pacients amb càncer de pulmó, en comptes de portar dues còpies d’aquest gen, com és habitual, arriben a tenir fins a deu còpies.

Un cas d’amplificació gènica que Esteller compara amb el del descobriment de HER2 en càncer de mama. En aquest cas, un dels major èxit dins del camp de l’oncologia, es va aconseguir trobar una molècula, trastuzumab, a la qual aquest tipus de tumors d’amplificació gènica en mama va resultar ser sensible.

Ara, si bé és cert que ja existeix un antibiòtic, la metramicina, que ha resultat ser “sensible en aquells càncers de pulmó que tenen una amplificació del gen Setdb1”, assegura Esteller, la realitat és que aquest fàrmac té dos importants inconvenients: la seu inespecificitat i el seu poc interès comercial per ser desenvolupat com a tractament en càncer.

Per aquest motiu el següent repte en aquesta recerca sigui trobar una molècula més específica per a aquest gen, tal com va ocórrer en càncer de mama amb trastuzumab. I aquí és on entren les companyies farmacèutiques que, tal com exposa Esteller, “disposen de milers de compostos en desenvolupament preclínic” que poden provar en cèl·lules amb amplificació versus altres cèl·lules sense amplificació, per comprovar si algun d’aquests compostos podria tenir especificitat en aquest tipus de tumor amb alteració genètica en Setdb1.

Projecte Curelung

Aquesta troballa ha estat possible gràcies al Projecte Curelung de recerca en càncer de pulmó, una iniciativa europea que va néixer “precisament per trobar dianes moleculars que serveixin de base per al disseny de nous fàrmacs”, destaca Esteller.

El projecte, que va començar fa ara uns tres anys aproximadament i que finalitzarà aquest desembre, està finançat per la Unió Europea i liderat per l’Idibell des de Barcelona. Ara, subratlla aquest investigador, aquesta nova diana terapèutica es converteix “en el primer producte fruit d’aquest projecte”.

I no solament això, sinó que el seu descobriment aconsegueix que el percentatge de pacients amb càncer de pulmó pels quals potser hi ha una diana específica augmenti d’un 10 a un 20 per cent, ja que aquesta nova alteració genètica afecta a gairebé un 10 per cent dels pacients.Un percentatge al que cal sumar aquells pacients portadors de mutacions en EFGR i ALK, més sensibles a certs fàrmacs amb activitat inhibidora de tirosin-quinasa.

Un percentatge gens menyspreable tenint en compte que el càncer de pulmó és un dels quals major nombre de morts causen a l’any al món, al costat dels tumors d’estómac, fetge, còlon i mama, segons estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).