gaceta médica Barcelona | viernes, 03 de julio de 2015 h |

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau tracta per primer cop en el món una pacient psiquiàtrica amb esquizofrènia amb la tècnica de l’estimulació cerebral profunda (ECP). En aquests moments la pacient té una remissió sostinguda de la simptomatologia positiva de l’esquizofrènia (deliris) des que es va sotmetre a la intervenció ara fa set mesos.

La pacient que s’ha sotmès a aquesta intervenció té 46 anys i ha patit 20 anys d’evolució de la malaltia amb resistència al tractament, havent provat totes les estratègies terapèutiques, amb un important agreujament dels símptomes als darrers 5 anys (idees delirants) i amb una qualitat de vida molt limitada. La seva malaltia l’ha mantingut allunyada del seu entorn familiar i social, així com no li ha permès un desenvolupament normal de la seva vida. En aquests moments, set mesos després del tractament quirúrgic, la pacient es troba animada, ha canviat favorablement la seva relació amb l’entorn familiar i social i mostra interès pel seu aspecte i l’entorn.

El repte al que s’enfronta l’equip de Psiquiatria de Sant Pau és donar el suport necessari a la pacient per tal que pugui posar en marxa un projecte vital després d’haver patit un deteriorament de la seva qualitat de vida durant 20 anys a causa de la malaltia mental.

Sant Pau ha intervingut posteriorment dos pacients més que, en aquests moments, es troben en temps de resposta.

Un projecte conjunt

En concret, el projecte que ha permès aplicar aquesta tècnica als pacients amb esquizofrènia resistent es tracta d’ un projecte coordinat pel Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau amb el centre Fidmag Germanes Hospitalàries. Ambdós grups pertanyen al Cibersam, la xarxa estatal de recerca en salut mental.

L’objectiu d’aquest projecte és estudiar l’eficàcia de la tècnica ECP en els pacients amb esquizofrènia resistent. La base del projecte és que té com a punt de partida que l’esquizofrènia és una malaltia que afectaria els mateixos circuits cerebrals que altres malalties neurològiques i psiquiàtriques que s’han beneficiat d’aquest tractament. El problema era decidir la localització per aquest grup de malalts. Per això es va plantejar una discussió, conjuntament amb el grup Fidmag, per decidir quin seria el target idoni per instaurar l’elèctrode, i finalment es van proposar dues àrees: el nucli accumbens i la zona cg25 prefrontal.

Així, basant-se en aquestes dues hipòtesis prèvies i aprofitant l’experiència del grup de depressió de Sant Pau en el tractament satisfactori amb la tècnica de l’ECP, el grup interdisciplinari de l’Hospital de Sant Pau format pels psiquiatres del grup de recerca d’esquizofrènia resistent conjuntament amb els neurocirurgians van decidir abordar la primera intervenció quirúrgica aplicant els neuroestimuladors (elèctrodes) en les dues àrees cerebrals esmentades. En plantejar les diferents alternatives, també es va tenir en compte l’accessibilitat neuroquirúrgica d’aquestes àrees del cervell respecte d’altres considerades.

L’ECP es va començar a aplicar a Sant Pau de manera pionera fa uns 15 anys en malalts amb Parkinson. Gràcies als bons resultats obtinguts i a la millora en les tècniques de neuroimatge, que permetien observar la resposta del cervell davant diferents patologies, es va aplicar també a malalts amb depressió. En aquest camp, el grup d’investigació en Psiquiatria va publicar a International Journal of Neuropsychopharmacology, un article on defineix el projecte d’aquesta intervenció pionera.