M.B. Barcelona | viernes, 11 de septiembre de 2015 h |

El Departament de Salut desplegarà, a partir del proper 15 d’octubre, el Codi sèpsia, un nou model d’atenció als pacients amb sèpsia greu. La sèpsia greu és l’evolució complicada d’un procés infecciós generalitzat que lesiona els òrgans i acaba produint el que s’anomena fracàs multiorgànic. Durant l’acte de presentació d’aquest Codi, Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, va destacar que, a diferència d’altres codis, que són molt puntuals d’algunes especialitats, “en el Codi sèpsia hi ha una gran transversalitat de societats científiques i d’especialitats”. En concret són set societats científiques les especialitats que intervenen en l’atenció als pacients amb sèpsia greu.

A Catalunya van ser 478 els menors de 16 anys i 22.255 els adults amb sèpsia greu que, durant el 2014, van ser ingressats a un hospital. Aproximadament un 25 per cent d’aquests pacients van ingressar posteriorment a una unitat de cures intensives. Juan Carlos Yébenes, president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica, va ressaltar que la sèpsia greu és una síndrome amb risc vital, com l’infart i l’ictus, “però que no té la mateixa transcendència social que tenen aquestes malalties. L’anomenem epidèmia oculta”.

Maneig de la sèpsia greu

La sèpsia greu presenta una mortalitat global del 20 per cent entre els pacients afectats.Tanmateix, el pronòstic dels pacients amb sèpsia greu millora de forma important si es fa una detecció precoç i un inici de tractament immediat. “El temps-dependència és la clau del maneig de la sèpsia greu”, va assenyalar Yébenes, qui també va assegurar que no tots els hospitals catalans estan habilitats pel maneig de la sèpsia greu, fet que obliga a una coordinació interhospitalaria. “El codi sèpsia no es pot entendre si no es té en compte el temps-dependència en el maneig, la necessitat de coordinació intrahospitalària i la coordinació de les societats científiques”, va destacar l’expert. Per la seva banda, Padrosa també va recordar que el desplegament del Codi sèpsia vol donar resposta a una de les peticions que es van fer en el debat parlamentari del passat mes de juny.