GM Barcelona | viernes, 09 de enero de 2015 h |

El Departament de Salut està preparant un protocol per reduir les radiacions ionitzants (sobretot, TAC i radiografies) en els nens. Segons explica Roser Vallès, directora d’Ordenació i Regulació Sanitàries, “a nivell europeu s’ha vist que l’excés de radiacions ionitzants causa efectes indesitjables en els nens”, malgrat que les conseqüències no es fan evidents fins molts anys després.

En aquest sentit, cal recordar que la revista The Lancet va publicar un article l’any 2012 en el qual s’afirmava que els menors de 15 anys que han estat exposats a dues o més tomografies computeritzades en el cap tenen el triple de risc de desenvolupar un càncer cerebral. L’estudi també assenyalava que exposar-se a entre cinc i deu d’aquestes proves pot triplicar el risc de leucèmia. Aquestes dades, però, s’han de valorar amb prudència perquè els responsables de l’estudi també afirmaven que els beneficis d’aquestes proves superen els riscs. A més, durant el passat Congrés de la Societat Norteamericana de Radiologia (RSNA) es van presentar nous avenços que permeten reduir les dosis de radiació de les proves.

D’altra banda, a principis de 2014, el Consell Europeu va aprovar una directiva (2013/59/EURATOM) que obliga a tots els estats membres de la Unió Europea a què l’any 2018, s’estableixin requisits més estrictes pel que fa a la informació que ha de proporcionar-se als pacients, el registre i la notificació de les dosis de les proves radiològiques.

Vallès destaca que l’elaboració del protocol que prepara Salut es farà en col·laboració amb les societats científiques. El Departament ha encarregat a Goya Enríquez, experta en radiacions pediàtriques que va ser cap del Servei de Radiologia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron, que analitzi les pràctiques dels centres catalans en aquest sentit i lideri la redacció del protocol. L’objectiu és que les proves radiològiques “es facin només en casos estrictament necessaris i amb les dosis de radiació exactes”, diu Vallès. Per això, Salut pretén “que els professionals segueixin protocols basats en l’evidència clínica i que els pacients estiguin ben formats i informats” dels efectes de les proves.

Consells de la SERAM

La Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM) acaba de publicar l’informe “Recomanacions de no fer”, que inclou 38 consells per disminuir el nombre de “proves radiològiques obsoletes i de dubtosa eficàcia”. Segons la SERAM, fins a un 30 per cent de les proves “no aporten informació rellevant”. Recomana, per exemple, l’ús de l’ecografia per a l’estudi de l’apendicitis aguda en nens en comptes del TAC. Malgrat que el TAC és la tècnica amb major rendiment diagnòstic en l’estudi de la patologia, l’ecografia pot tenir un rendiment similar amb una sensibilitat i especificitat de fins al 94 per cent.