Mar Barberà Barcelona | viernes, 24 de abril de 2015 h |

Estendre el cribratge de càncer de còlon i recte a tota la població d’entre 50 i 69 anys és una de les noves mesures preventives que formen part del “Pla de Catalunya contra el càncer 2015-2020”. Actualment, les proves de detecció precoç del càncer de còlon arriben al 28 per cent de la població. El Departament de Salut va presentar, el passat 22 d’abril, l’acord de Govern que tira endavant aquest Pla i que té com a objectius millorar els models preventiu, assistencial i de recerca. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va remarcar la importància d’aquest Pla, tant a nivell internacional com dins el territori. “Volem situar Catalunya el 2020 com una gran potència al conjunt d’Europa en l’atenció i la recerca en la lluita contra el càncer”, va dir. Pel que fa a les implicacions del Pla a Catalunya, Boi Ruiz destaca la importància d’impulsar “l’atenció multidisciplinària, l’assistència en xarxa per donar atenció de proximitat al territori i la recerca en oncologia”.

En la presentació del Pla també hi va participar el director del Pla Director d’Oncologia, Josep Maria Borràs, qui va explicar que a Catalunya un de cada dos homes desenvoluparà un càncer al llarg de la seva vida. En el cas de les dones, serà una de cada tres. El càncer més freqüent, en el cas dels homes, és el de pròstata seguit del de pulmó, còlon i recte. En el cas de les dones, el càncer més freqüent és el de mama i el segueixen el càncer de còlon i recte i el de coll d’úter.

Cribratge de càncer de coll uterí

El Pla també preveu modificar l’actual protocol de cribratge de càncer de coll uterí. Amb aquesta modificació es vol donar prioritat a la detecció de la infecció del virus del papil·loma humà. Actualment, aquest programa realitza una citologia a dones d’entre 25 i 64 anys cada tres anys. “Amb les noves evidències científiques, modificarem el pla en funció d’allò que ens indiquin els experts per detectar millor el virus del papil·loma”, va dir Borràs. Aquest expert també va assegurar que encara estan discutint el nou protocol, fet pel qual no és una proposta tancada.

Per la seva banda, Josep Tabernero, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron, va apostar per les sinergies que es promouen dins el Pla de Catalunya contra el càncer. “La recerca l’entenem a nivell del treball en xarxa, tot apunta que la recerca clínica i la bàsica necessiten establir sinergies per seguir mantenint la posició pionera que té Catalunya en recerca”, va afirmar. Segons Josep Sánchez de Toledo, president del Consell Assessor del Pla Director d’Oncologia, el nou pla preveu la creació d’un registre de pacients oncològics pediàtrics, com a pas previ a “un registre global, d’aquí a uns anys”. La finalitat d’aquest registre és avaluar i consolidar el model de centres de referència terciaris per a patologies oncològiques de freqüència baixa i crear xarxa apostant per una atenció multidisciplinària que integri tots els equips.

Sánchez de Toledo també va esmentar la intenció de crear unitats específiques d’adolescents per diferenciar-los dels nens. “Amb l’objectiu de disposar de centres de referència en el marc de les xarxes europees per a tumors rars, es consolidarà el model de centres de tumors pediàtrics, de tumors de cap i coll i d’ovari així com de càncer hereditari, i també el diagnòstic molecular del càncer”, va assenyalar.