gaceta médica Barcelona | viernes, 11 de septiembre de 2015 h |

Investigadors del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) han validat el gen PPOX com a nova diana terapèutica contra el càncer colorectal (CCR). L’estudi obre la porta a la validació de més dianes, ja que PPOX és només un dels 996 gens que s’han trobat sobreexpressats en cèl·lules tumorals de creixement ràpid.

Els investigadors van caracteritzar a nivell molecular les diferències que fan que unes cèl·lules cancerígenes creixin més ràpid que d’altres. “Sabem que els tumors que creixen més ràpid són els que més maten, per això ens vam proposar investigar diferents línies cel·lulars derivades de tumors de còlon”, explica Diego Arango, responsable de l’estudi. En concret, van avaluar en plaques in vitro les ràtios de creixement de 52 línies cel·lulars procedents de mostres de tumors humans de càncer colorectal. Amb aquestes línies van fer una anàlisi de l’expressió genòmica per microarrays, en la qual van identificar els 966 gens altament expressats en les cèl·lules tumorals de càncer colorectal de creixement ràpid. Els investigadors treballaven amb la hipòtesi que la inhibició dels gens sobreexpressats podia interferir amb el creixement tumoral.

Com a prova que reforça la seva hipòtesi, Arango explica que “el gen TYMS, que és una de les poques dianes terapèutiques que actualment s’utilizen en quimioteràpia, és només un d’entre el prop de miler de gens sobreexpressats en els tumors de càncer colorectal”.

Com era impossible logísticament validar els 966 gens identificats, els investigadors del VHIR van triar dos gens, el Gapdh i el PPOX, amb inhibidors químics coneguts per fer una prova de concepte. Primer, van administrar els inhibidors d’aquests gens en cèl·lules cultivades in vitro, i van descobrir que s’aconseguia frenar la ràpida proliferació de les cèl·lules tumorals, tal com passava amb l’agent utilitzat en quimioteràpia 5-FU. El segon pas va ser traslladar l’experiment a un model de càncer colorectal en ratolins. Els resultats, remarca Arango, van ser notables en un gen, ja que “el tractament amb inhibidors de PPOX va demostrar reduir el creixement en 3 de les 7 línies d’investigació, així que estem davant d’una nova diana terapèutica contra el càncer colorectal”. D’altra banda, explica que no van aconseguir reduir significativament el creixement dels tumors amb la inhibició de Gapdh. Un fet que pot ser causat, en la seva opinió, per una dosi inadequada del fàrmac.