gaceta médica Barcelona | viernes, 18 de septiembre de 2015 h |

La proteïna NBS1, que té un paper clau en la reparació dels danys de l’ADN, és també un factor crític per impulsar l’activitat funcional en els macròfags. Així ho indica un article publicat a la revista Blood per un equip d’experts de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), el Parc Científic de Barcelona (PCB) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

Proteïnes que no poden reparar l’ADN

La proteïna NBS1 (Nijmegen breakage syndrome 1) és un component del complex MRE11, que té un paper clau en la reparació de l’ADN de doble cadena i la senyalització cel·lular. En el nou treball, l’equip científic ha examinat el paper d’NBS1 en l’activitat funcional dels macròfags, que són cèl·lules del sistema immunitari capaces de produir grans quantitats d’espècies reactives d’oxigen que poden causar lesions de l’ADN. La recerca s’ha dut a terme amb un model de ratolí genoanul·lat que ha estat modificat genèticament perquè no expressi correctament el gen que codifica la proteïna NBS1.

Trencaments en l’ADN

Segons els resultats de l’estudi, quan s’activen els macròfags amb estímuls proinflamatoris (IFN-gamma o LPS), l’absència d’NBS1 fa que es produeixin trencaments en l’ADN. Així doncs, en els ratolins genoanul·lats, els macròfags hi proliferen menys, i hi ha un retard en la seva diferenciació i un augment de la senescència. A més, aquestes cèl·lules mostren una major expressió de citocines proinflamatòries, que són unes molècules que afavoreixen processos i patologies de perfil autoimmunitari en els models in vivo de processos inflamatoris.

Aquesta proteïna també té implicacions en els efectes observats en pacients amb la síndrome de Nijmegen (que es tracta d’una malaltia rara de base genètica que causa immunodeficiència, càncer i retards en el desenvolupament). Per això, els investigadors responsables de l’estudi consideren que aquest treball pot obrir noves perspectives per conèixer el paper dels macròfags en la immunodeficiència severa dels pacients afectats per la síndrome de Nijmegen o patologies similars que comprometen la salut.