Helena Ris, directora general de La Unió Catalana d’Hospitals | viernes, 28 de junio de 2013 h |

Dins del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, el Servei Català de la Salut ha impulsat recentment l’adequació i la reorganització de la prestació de serveis a través del projecte Reordenacions Assistencials i Territorials (RAT). L’objectiu és reduir la variabilitat en l’ús dels serveis adequant l’oferta i establint prioritats amb criteris de cost efectivitat que persegueixen la màxima qualitat assistencial.

Per això, l’Administració pretén reassignar la cartera de serveis al territori, afavorir fórmules de gestió integrades i coordinades entre les diferents organitzacions i convertit l’actual xarxa de serveis en un sistema de serveis en xarxa.

Amb tot això, es vol millorar els resultats en salut i en l’ús de serveis, mantenint els nivells de qualitat i la seguretat assistencial, assegurar l’accessibilitat i l’equitat en resultats i garantir la sostenibilitat del sistema sota criteris clínics.

A La Unió compartim totalment l’esperit de la RAT i, des del nostre prisma, és necessari abordar la reordenació amb un pla elaborat per cada centre i territori, que incorpori les mesures necessàries que cal aplicar. Resulta imprescindible diferenciar les actuacions que responen a un problema d’ajustament pressupostari d’aquelles que són necessàries per avançar en la racionalització clínica i la sostenibilitat del sistema. Dèiem al nostre informe Repensar el model sanitari català, de 2011, que és imprescindible abraçar de manera inajornable una reforma estructural del sistema. Tal com la concebem, aquesta reforma se situa en una política sanitària de país liderada pel Departament de Salut des de la planificació i l’estratègia, compartint l’objectiu i el projecte amb les entitats proveïdores, buscant la seva complicitat.

Compartim també la necessitat de que els canvis proposats tinguin un horitzó temporal adequat que permeti un bon diagnòstic de situació en cada cas, l’elaboració del pla d’actuació i la seva execució i avaluació.

En les reordenacions assistencials observem, a nivell metodològic, que els paràmetres que s’utilitzen actualment per comparar resultats entre centres presenten algunes tendències que poden conduir a conclusions errònies. Si aquests ajustaments s’han de fer amb la implicació dels equips de gestió i dels professionals clínics, necessitem donar més solidesa i fiabilitat a les dades de les quals es disposa perquè també tindran conseqüències en el finançament dels centres.

Més enllà de la reorganització assistencial territorial, per a la bona salut del sistema és imprescindible renovar el pacte social per la sanitat. En aquesta línia, la Comissió pel Pacte Nacional de la Salut de Catalunya ha iniciat els seus treballs per assentar les bases que blindin el futur del sistema sanitari públic català.

La Unió forma part d’aquesta Comissió integrada per Govern, partits polítics, àmbit local, patronals, sindicats i representants dels professionals, usuaris i àmbit acadèmic. En les circumstàncies actuals, tenim el deure ètic d’aprofitar aquesta oportunitat.