Ignasi Martí, director de la divisió Relacions Institucionals d’Almirall | viernes, 15 de marzo de 2013 h |

Existeixen varis aspectes que es citen de forma reiterada en els últims dos anys en el àmbit del mon sanitari i que formen part del debat i anàlisi quotidià per part de tots els stakeholders i mai s’acaben de resoldre amb respostes clares per part de tots el implicats. Sostenibilitat del sistema, resultats en salut, innovació, APP, parternership…i algun concepte més estan a tots els fòrums sanitaris, malgrat que no s’acaba de trobar ni el què ni el com.

Les veritables relacions de confiança entre les diverses institucions que conformen el món sanitari seria una primera pedra que clarament ajudaria a aconseguir implementar mesures que contribueixin a la millora de l’accessibilitat, la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema. Tot això unit a la imperiosa necessitat d’incorporar la innovació per millorar la salut i la qualitat de vida de la societat en base a resultats i eficiència.

Es per tot això que en l’última dècada, les Relacions Institucionals en el sector sanitari han viscut un alt creixement propiciat per un entorn en canvi continu i, per tant, ple de noves oportunitats. Aquesta ràpida metamorfosi s’ha percebut en les dinàmiques organitzacionals, tant del sector públic con del sector privat, així com en el marc Estatal com de les Comunitats Autònomes. Avui dia, comptar amb una estratègia adequada de Relacions Institucionals és primordial, ja sigui en l’àmbit públic com privat. Tant és així que no només condiciona la vida dels productes i serveis ja aprovats i utilitzats comunment, sinó que, sobretot, supedita la incorporació i posterior evolució dels productes innovadors que es volen incorporar en el sistema sanitari.

Avui en dia la capacitat de gestió i de relació segueixen sent importants en l’àmbit de les relacions institucionals, però perquè aquestes ens portin a obtenir resultats, son claus la credibilitat i la confiança entre els diversos stakeholders que formem part del complex mon Sanitari. Es molt rellevant conèixer i compartir els plans estratègics de Salut en tots els nivells i alhora els plans de desenvolupament del sector empresarial en aquest àmbit, ja que aquesta manera de fer comportaria sinergies. Per tant, aquesta informació és clau en tots els stakeholders, que l’hauran d’administrar de manera adequada, ja que afecten la salut dels ciutadans, els models de gestió de la sanitat i, també, el compte de resultats del sector empresarial i del país. Per finalitzar, s’ha de considerar la credibilitat i la confiança com “un tot”. Aquests aspectes són un pilar bàsic per poder iniciar qualsevol mena de camí junts entre els diversos stakeholders. En l‘àmbit del sector salut, sempre a d’anar acompanyat de plantejaments científics i econòmics ben argumentats, tècnicament coherents i transparents.

Com a reflexió final, és interessant focalitzar-se en el futur proper del sector. En una situació de canvi constant, cal plantejar-se com abordar nous reptes. Quedar-se immòbil davant el canvi té grans riscos. Si ens adaptem tots els que formem part d´aquest sector, el futur de la Sanitat l’abordarem amb més garanties d’èxit.