GM Barcelona | viernes, 12 de diciembre de 2014 h |

Nou pas per avançar en la millora de la classificació del càncer de mama. Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i professor de Genètica de la Universitat de Barcelona i Investigador ICREA, ha establert els patrons epigenètics del càncer de mama i també les seves conseqüències clíniques. La troballa es publica a la revista Molecular Oncology.

Aquest expert explica que han analitzat “les alteracions epigenètiques, concretament el senyal químic anomenat metilació de l’ADN, presents en 500 tumors de mama”, i han comparat “els patrons obtinguts amb el comportament clínic d’aquests càncers”. Esteller afegeix que han observat que hi ha “dos subgrups de tumors de mama segons el seu epigenoma: un que hem anomenat Epi-Basal, caracteritzat per la pèrdua de marques epigenètiques que causa trencaments en els cromosomes, i un altre que hem anomenat Epi-Luminal B, definit per presentar inactivació epigenètica de gens importants que ens haurien de protegir del càncer i en aquestes cèl·lules alterades ja no poden fer-ho”. Segons l’investigador, el més destacat de la troballa “és que el subtipus Epi-Luminal B es comporta de forma especialment agressiva, i està associat a una supervivència menor de les pacients”. Aquesta nova classificació pot ajudar a decidir amb més precisió quin és el tractament adequat per a les pacients. Per exemple, pot ser útil per recomanar que en aquests tumors els especialistes no es “conformin amb la cirurgia”. Segurament, diu Esteller, en aquests casos serà necessari administrar quimioteràpia complementària per combatre el tumor de la manera més eficaç. I afegeix que “dit d’una altra manera, en aquells tumors amb patró epigenètic més benigne, la cirurgia podria per si sola ser curativa, evitant així els efectes secundaris de la quimioteràpia”.

Altres avenços en la classificació

D’altra banda, fa uns mesos, una recerca del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia va demostrar que el càncer de mama HER2+ es pot dividir en quatre subtipus (Luminal A, Luminal B, HER2 enriquit i basal-like), i que cadascun respon de forma diferent als tractaments amb quimioteràpia o les teràpies anti-HER2.