gaceta médica Barcelona | viernes, 23 de octubre de 2015 h |

Investigadors de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) han liderat un estudi que ha permès esbrinar un dels mecanismes claus del desenvolupament i la progressió de la micosi fungoide, un tipus de càncer originat en cèl·lules limfoides que es desenvolupa inicialment a la pell. L’estudi s’ha realitzat amb una sèrie de mostres de pell de pacients amb micosi fungoide en fase tumoral i ha permès identificar la molècula miR-200C com una possible diana terapèutica per dissenyar futurs tractaments d’aquesta malaltia.

La micosi fungoide és una malaltia maligna que s’inicia a la pell. Una de les cèl·lules hematològiques responsables del sistema immunitari humà, els limfòcits de cèl·lules T, es tornen malignes i s’acumulen a la pell. Posteriorment, en alguns pacients, les cèl·lules desenvolupen nous mecanismes per envair teixits extracutanis i viscerals, la qual cosa comporta un curs clínic agressiu i, eventualment, la mort del malalt. L’estudi s’ha centrat en la via de Notch, una família de receptors transmembrana que regula, entre altres processos, la diferenciació i maduració dels limfòcits T. Aquesta via està implicada en la progressió de diferents formes de limfomes cutanis de cèl·lules T, com ara la micosi fungoide. “L’objectiu d’aquest treball ha estat investigar l’estat de la via Notch en una sèrie de mostres de pacients amb micosi fungoide i comparar els resultats amb un grup control per esbrinar si l’activació de Notch en els tumors està influenciada per modificacions epigenètiques”, explica Fernando Gallardo, dermatòleg de l’Hospital del Mar.

Els investigadors van estudiar els patrons de metilació en diversos components de la via Notch i van confirmar que Notch1 (una de les molècules que formen part de la família de receptors Notch) està activat en les mostres de pacients amb micosi fungoide. El següent pas de l’estudi va ser desxifrar com s’activa la via Notch. “Els nostres resultats indiquen que la molècula miR-200C és reprimida epigenèticament en les mostres dels pacients amb tumor i que aquesta repressió condueix a l’activació de la via de Notch”, explica Lluís Espinosa, coordinador del grup de recerca en mecanismes moleculars del càncer i de les cèl·lules mare de l’IMIM.

“La restauració dels nivells d’expressió de miR-200C, silenciada en les cèl·lules tumorals, podria representar una diana terapèutica potencial en aquest subtipus de limfomes”, assegura Fernando Gallardo.