JOSÉ A. RODRÍGUEZ Barcelona | viernes, 30 de octubre de 2015 h |

Mesurar els resultats de les intervencions terapèutiques és l’horitzó al que ha de dirigir-se el sistema sanitari, tant públic com privat, segons van assenyalar els experts reunits durant la
22ª Trobada del Sector Sanitari “Innovació per a una nova era en sanitat”, celebrada a Barcelona a la seu d’IESE, l’escola de direcció d’empreses de la Universitat de Navarra. I serà necessari mesurar els resultats de les intervencions no només perquè els proveïdors sanitaris cobrin en funció d’ells, “sinó perquè els ciutadans reclamaran conèixer el valor de les intervencions, i aquest valor vindrà definit pels resultats”, va assenyalar Núria Mas, professora d’Economia en IESE. Cal tenir en compte, va comentar aquesta experta, que a un país com Espanya, on la suma del deute privat i públic és elevada, “els ciutadans reclamaran que el valor de les intervencions per les quals paguen sigui alt, ja que aquesta despesa en salut competirà amb la despesa en hipoteques i altres deutes”.

En la mateixa línia, David Ikkersheim, soci de KPMG Health Care Netherland, va comentar que s’està produint una progressiva transició entre un model de pagament per serveis a un de pagament per resultats en molts països. En aquest sentit, una de les propostes per motivar a millorar la qualitat dels serveis sanitaris seria que “a aquells proveïdors que ofereixen un millor resultat se’ls premiï amb més quota de mercat”.

Aquest enfocament de pagar per valor també hauria de ser aplicable a les innovacions que aporta la indústria farmacèutica, va comentar Ikkersheim. “Es podria plantejar pagar en funció del resultat del medicament i fins i tot no pagar si aquest no funciona”. Segons el parer d’aquest expert, d’aquesta forma s’incentivaria encara més a les empreses farmacèutiques al fet que les seves innovacions aportin valor. “Les empreses ja no estarien tan enfocades a col·locar el fàrmac al mercat costi el que costi, sinó que estarien més dirigides a identificar als pacients que realment es poden beneficiar d’aquesta innovació”, va dir.

Discurs polititzat

Encara que, segons Iñaki Ereño, conseller delegat a Espanya i Llatinoamèrica del Grup Bupa/Sanitas, “el discurs tan polititzat” que existeix a Espanya entorn de la sanitat fa que “falli” el debat sobre els resultats. Per exemple, va assenyalar que hi ha una manca de voluntat per part de les Administracions “per comparar dades” entre el sector privat i el públic. Malgrat això, Ereño va assenyalar que és fonamental mesurar resultats perquè així seria més factible compartir riscos entre tots dos sectors. Segons Ereño, el futur de la sanitat hauria de passar per una millor convivència entre aquests dos sectors, “la qual cosa implicaria un millor desenvolupament del marc legal”, que es tingui en compte els actors privats com a elements fonamentals en la gestió dels malalts crònics, i que el sector públic realitzi un major esforç per afavorir la prevenció.

Precisament, pel que fa al tema de la prevenció, el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, va demanar a la indústria sanitària que fomenti la innovació per ajudar a l’Administració a aplicar polítiques proactives que evitin malalties. En la clausura de la trobada, Ruiz va posar l’accent en les polítiques preventives de malalties perquè “no és sostenible tractar més malalties, sinó menys”. “No m’agrada ser la primera comunitat en nombre de trasplantaments, sinó que m’agradaria ser la que fa menys”, perquè no fan falta, va remarcar el conseller.

Els ciutadans reclamaran conèixer el valor
de les intervencions, que vindrà definit pels resultats

Els proveïdors que ofereixin millors resultats podrien
ser premiats amb més
quota de mercat