M.B. Barcelona | viernes, 02 de octubre de 2015 h |

El projecte de Reial Decret sobre la Prescripció Infermera (PI), aprovat pel Consell Interterritorial de Salut, el passat mes de març, continua aixecant recels entre els professionals mèdics. Actualment, el text del Reial Decret de la PI que va passar, el 29 de juliol, la revisió del Consell d’Estat, resta pendent d’aprovació per part del Consell de Ministres del Govern central. El document especifica que la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS) serà l’encarregada d’elaborar els Protocols i les Guies de Práctica Clínica i Assistencial. Tanmateix, aquesta Comissió garantirà la representació tant del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, com del Ministeri de Defensa, les comunitats autònomes i els Consells Generals dels Col·legis d’Infermers i de Metges.

Requisits per poder prescriure

El secretari general de Metges de Catalunya (MC), Francesc Duch, s’ha mostrat contrari a la composició d’aquesta Comissió. “La Comissió està constituïda per 16 membres, dels quals només quatre són metges”, ha dit Duch, qui ha afegit que “el tractament que s’ha d’establir en una patologia ha de provenir de l’evidència científica, no ho ha de decidir una Comissió Ministerial”. D’altra banda, el document especifica que, perquè els professionals d’infermeria puguin prescriure, han de superar un curs d’ infermeria general de 180 hores, i un curs d’infermeria especialitzada de 180 hores més.“Com es poden adquirir, amb 360 hores, els coneixements mèdics necessaris per poder prescriure?”, s’ha lamentat Duch, qui també ha assenyalat que regularitzar la PI “trenca el treball en equip, i promou el treball en competència”.