M.B. Barcelona | viernes, 18 de diciembre de 2015 h |

La jornada “En salut, responem als nous reptes de la relació amb la ciutadania” va fer públiques les mesures que s’han posat en marxa per assegurar una gestió sanitària de qualitat i orientada a l’usuari. Aquesta jornada, que va reunir més de 250 professionals sanitaris, va tenir lloc al Caixaforum, el 15 de desembre, i va ser organitzada per la Gerència d’Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut (CatSalut). Joan Lluís Piqué, gerent d’Atenció Ciutadana del CatSalut, va explicar que l’objectiu d’aquesta jornada “és debatre amb tots els professionals els reptes de futur”.

Reptes entre SS i ciutadania

Piqué va destacar els tres reptes concrets de la relació entre sistema sanitari (SS) i ciutadania. “L’accés a un sistema sanitari públic, de qualitat i universal; l’exercici dels drets de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, i l’ús de les noves tecnologies (NT) per a l’atenció personalitzada”. Pel que fa a aquest últim punt, es va donar especial importància a la plataforma digital Cat@Salut La Meva Salut. Una eina que, segons Piqué, “millora l’accés de la ciutadania a la seva informació de salut”. Amb l’ús d’un codi d’usuari i d’una clau, cada ciutadà pot fer tràmits i consultar la seva informació clínica individual en un espai digital que incorpora diversos serveis de salut.

Els experts van destacar la importància de la nova Carta de Drets i Deures de la Ciutadania, amb la qual el CatSalut vol promoure persones més actives, més autònomes i més coresponsables amb la seva pròpia salut. Es pretén impulsar un nou model de salut, més centrat en les necessitats de la persona i basat en el compromís mutu entre professionals, ciutadania i Administració.