Pressupostos/ CatSalut va gastar 1.450 milions d’euros, 242 menys que en 2011, després d’emetre 13 milions de receptes menys

br

c. o./ EP Barcelona | viernes, 12 de abril de 2013 h |

En la reducció del 14,2 per cent de la factura farmacèutica de 2012 a Catalunya, la disminució del nombre de receptes ha tingut un paper protagonista. I en concret la taxa de l’euro per recepta, que ha suposat aproximadament el 40 per cent de la xifra de 242 milions que s’han estalviat.

Referent a això, Antoni Gilabert, gerent d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries del Servei Català de Salut, explica que del 14,2 per cent, un 8,2 s’atribueix a la reducció del nombre de receptes. “D’aquesta quantitat, imputem la major part a la taxa de l’euro, una altra part menys important als nous trams de copagament, perquè la seva aplicació va començar més tard, i una altra fracció a la política estratègica de gestió de la demanda que tenim a Catalunya, que consisteix en la revisió dels tractaments”.

Com destaca Gilabert, tenint en compte que s’han gastat un total d’1.450,8 milions d’euros, cada punt de factura són 14,5 milions, que si es multipliquen per 8, són 116 milions de reducció.

L’altra part restant de l’estalvi s’atribueixen a les mesures que van entrar en vigor als mesos anteriors (inclòs el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero).

Gilabert valora aquestes xifres de forma positiva ja que són “una mostra de la cerca d’eficiència”. “Hem aconseguit mantenir la qualitat, l’accessibilitat i l’atenció als ciutadans amb menys diners”, declara.

En la seva opinió, l’euro per recepta ha estat una mesura que ha buscat una certa corresponsabilització del ciutadà. “I, per tant, per primera vegada en la història del cost dels medicaments i de la farmacoteràpia, s’ha aconseguit una reducció important en el nombre de receptes”, apunta.

Nombre y preu de les receptes

La disminució no ha estat només en el nombre de receptes, que ha passat de 154,6 milions en 2011 a 141,8 l’any passat (gairebé 13 milions menys), sinó també en el preu mitjà per recepta. Així, va anar de 10,23 euros, enfront dels 10,94 euros de 2011, segons constata l’informe de seguiment del CatSalut corresponent al mes de desembre.

En resum, Gilabert indica que aproximadament el 55 per cent d’aquesta reducció de despesa es deu a la variació del nombre de receptes, i un 45 per cent a la disminució del preu mitjà per unitat.

Encara que el conseller de Salut, Boi Ruiz, va anunciar quan es va presentar el pressupost per 2012 que la partida destinada a receptes seria de 949 milions d’euros, aquesta xifra ha fluctuat fins als 1.450 milions ja que més tard el Parlament va augmentar la partida pressupostària.

Referent a això, Gilabert puntualitza que l’any 2011 van gastar 1.680 milions d’euros, per la qual cosa passar d’aquesta quantitat a 950 milions hauria estat una reducció de gairebé un 40 per cent.

Ara bé, insisteix que és la primera vegada que es dóna una modificació d’aquesta envergadura en la reducció de la factura.

Tirant la vista enrere, Gilabert enumera que en 2005 i 2006 van experimentar un creixement del 4,5 per cent;del 2,6 en 2007; un 6 per cent en 2008 i un 2,3 per cent en 2009. Va ser a partir de 2010 quan va arribar el primer decreixement, amb un -1,5 per cent, que va passar a ser del -7,8 en 2011 per arribar al -14,2 l’any passat.

Amb tot, la Generalitat va tancar 2012 amb un deute reconegut de 196 milions d’euros amb les farmàcies, i 456 milions pendents de pagament als concerts sanitaris, com recull una resposta parlamentària del conseller Boi Ruiz de la setmana passada.

Estimació per 2013

El fet de no comptar amb la taxa de l’euro per recepta durant aquest any fa suposar que la reducció de la factura en 2013 serà menor que la de 2012.

D’una banda, Gilabert assenyala que “tot l’efecte recaptatori s’ha perdut, estem parlant d’entre 90 i 100 milions d’euros de menys dels quals va a disposar la Generalitat al seu pressupost d’ingressos. I això repercuteix al pressupost de despeses de la sanitat pública”.

Quant a l’efecte dissuasori, subratlla que evidentment no serà igual que si estigués la taxa, encara que és possible que hagi creat una “consciència col·lectiva”.