José A. Rodríguez Barcelona | viernes, 15 de enero de 2016 h |

El 70 per cent dels tumors de bufeta s’engloben en la categoria de càncer de bufeta no múscul-invasiu (CBNMI). És a dir, es tracta de tumors superficials, que no han penetrat en el múscul. I, dins d’aquesta categoria, cal diferenciar els tumors de baix grau, que presenten una elevada recurrència, i els d’alt grau, més agressius per a la salut del pacient. Per al tractament d’aquesta patologia es realitza una resecció transuretral (RTU), que permet la resecció dels tumors per via endoscòpica. En molts casos, és necessari dur a terme un tractament posterior, que pot consistir a administrar el Bacillus Calmette-Guerin (BCG), que és una immunoteràpia intravesical. A aquest bacteri, relacionat amb el germen que causa la tuberculosi (però és una soca diferent, la mycobacterium bovis), se li ha eliminat la capacitat de provocar la infecció d’aquesta patologia, però causa una resposta immunològica que s’ha demostrat eficaç per matar les cèl·lules cancerígenes. Malgrat que no sempre s’aconsegueixen evitar les recurrències, es disminueix la freqüència d’aquestes.

Però, en els últims anys, s’ha produït un desproveïment de BCG per instilació intravesical, com ja va informar l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris el setembre de 2014, a causa de problemes amb les soques conreades i comercialitzades per alguns laboratoris. Malgrat que, com ha explicat Joan Palou, cap de la Unitat d’Urologia Oncològica de Puigvert, durant la 13a Reunió de la Secció d’Oncologia Urològica de l’Associació Europea d’Urologia, s’han estat emprant altres soques, ha estat necessari buscar alternatives per al tractament dels pacients amb càncer de bufeta no múscul-invasiu. Per exemple, alternatives com ara la quimiohipertèrmia. “Consisteix a escalfar la mitomicina, un dels medicaments que es fan servir amb més freqüència en la quimioteràpia d’aquest tumor”, ha assenyalat Palou. Aquest expert va indicar que hi ha experiments que demostren que escalfar aquest agent quimioteràpic a 42 graus potencia la seva capacitat per eliminar cèl·lules cancerígenes.

Dos sistemes diferents

En aquest sentit, es fan servir dos sistemes per escalfar aquests tipus de medicaments. Una opció és introduir un líquid a la bufeta amb la quimioteràpia i introduir també una antena que rep un senyal que es transforma en calor. “Però aquest sistema no és ben tolerat per tots els pacients”, ha comentat Palou. Un altre sistema permet escalfar el líquid a fora de la bufeta, i després es passa a la bufeta.

Malgrat que les guies europees no contemplen aquest sistema amb un substitut del BCG, Palou ha explicat que cada vegada “hi ha més evidència de la seva eficàcia en tumors de baix grau recidivants, i en un futur sí que potser substituirà la BCG”. A més, ha dit, en els pròxims mesos es publicaran resultats definitius d’un estudi que compara la quimiohipertèrmia amb la BCG.