oncologia

br

redacció Barcelona | viernes, 08 de noviembre de 2013 h |

L’ús de la quimioteràpia complementària per tractar el càncer de bufeta permet una reducció del risc de mortalitat en un 22 per cent en pacients tractats amb quimioteràpia desprès de la cistectomia (l’extirpació de la bufeta), en comparació amb pacients només tractats amb cirurgia.

El treball, dirigit per Joaquim Bellmunt, responsable de recerca en càncer genitourinari del Servei d’Oncologia de l’Hospital del Mar i director del Bladder Cancer Center del Dana Farber Cancer Institute (Universitat de Harvard), s’ha publicat a la revista European Urology i és el primer metanàlisi sobre el paper de la quimioteràpia posterior a la cirurgia de bufeta des de 2005. En el estudi han participat investigadors de l’escola de Salut Pública de la Universitat de Harvard.

Per a portar a terme el treball, els investigadors han analitzat les dades de nou estudis aleatoritzats realitzats entre 1991 i 2012, utilitzant una innovadora metodologia d’anàlisi estadístic. Els estudis aleatoris són assaigs de gran fiabilitat on s’assigna el tractament al pacient de manera aleatòria per evitar així esbiaixar els resultats. En total, l’estudi va incloure 945 pacients, dels quals 475 van rebre quimioteràpia adjuvant i la resta van ser tractats només amb cirurgia.

Els resultats de l’estudi també demostren el benefici d’aquesta estratègia en quant al temps de supervivència sense càncer, amb un descens del 34 per cent en el risc de recaiguda en comparació amb el grup control. “A més, l’ús de quimioteràpia desprès de la cistectomia, quimioteràpia adjuvant, seria especialment recomanable per als pacients on el càncer també s’ha estès als ganglis limfàtics”, explica Bellmunt.