Mar Barberà Barcelona | viernes, 13 de marzo de 2015 h |

La prevenció quaternària (PQ) en Atenció Primària (AP) implica reconèixer el paper clau de la relació professional-ciutadà i de la consulta com un espai de trobada entre coneixement i sentiments. Aquests és l’aspecte principal que es va tractar a la VI Jornada d’Innovació en Atenció Primària, organitzada per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), que va tenir lloc el passat dijous 12 de març. Enguany, amb el lema “Deixar de fer per fer-ho millor. Prevenció quaternària”, la jornada es va centrar en experiències i projectes innovadors que han comportat la millora de la qualitat assistencial, ja sigui perquè s’han deixat de realitzar pràctiques que no aporten valor o perquè s’han dut a terme d’una manera diferent. Bona mostra d’això n’és el projecte del Centre d’AP de Castelldefels (CASAP), que, a través del programa Salut i Escola “El nen sa”, ha desenvolupat un sistema on els rols d’infermeria i pediatria es reparteixen i comparteixen agenda i el paper d’infermeria agafa molt més protagonisme. Aquest va ser el projecte guanyador de la jornada. Lluís Colomés, director d’Atenció Primària del Grup Sagessa, va explicar que la idea principal de la jornada era sensibilitzar els professionals perquè deixin d’utilitzar procediments només perquè s’han fet “tota la vida” i apostin per la innovació.

La PQ és la base de l’AP

Concepció Violan, gerent de l’IDIAP Jordi Gol, va parlar d’innovació i en va exposar els nous paradigmes. “La innovació s’ha de basar en donar serveis centrats en les persones i també s’ha de basar en els principis de la pràctica basada en l’evidència”, va dir aquesta experta. Per tant, segons Violan, la prevenció i la promoció de la salut s’integren de forma natural en les consultes diàries. Tanmateix, va afegir que “la continuïtat i la longitudinalitat, trets essencials de l’AP, donen força a les activitats de prevenció i promoció, partint del supòsit de la presa de decisions compartida professional-pacient”. Violan va destacar alguns dels trets fonamentals de la prevenció quaternària, com són, a parer seu, “evitar la medicalització de la vida quotidiana i evitar el sobrediagnòstic. La prevenció quaternària ha de ser, per tant, la base de l’Atenció Primària”.