Mar Barberà Barcelona | viernes, 22 de julio de 2016 h |

La reducció en més d’un 50 per cent de la mortalitat postoperatòria a 30 dies dels tumors digestius ha estat fruit del procés de concentració de la cirurgia oncològica digestiva d’alta especialització, mitjançant la centralització de procediments sanitaris complexos. Aquesta reordenació oncològica, que respon al compliment de la instrucció 21/2012 del CatSalut i que va entrar en vigor al gener del 2012, ha donat els primers resultats positius, que s’han plasmat en l’informe anual de la Central de Resultats, presentat el 18 de juliol pel conseller de Salut, Antoni Comín.

En aquest sentit, l’informe destaca que la mortalitat a 30 dies ha disminuït de forma significativa, amb reduccions de més del 50 per cent en les quatre patologies analitzades (càncer d’esòfag; càncer de pàncrees; metàstasis hepàtiques i càncer de recte) i arribant al 75 per cent en la cirurgia de càncer d’esòfag, quan es compara amb la mortalitat del període anterior al procés de concentració quirúrgica (2005-2012).

L’informe ressenya altres indicadors de salut que fan referència a l’àmbit hospitalari, l’atenció primària, l’atenció sociosanitària i l’àmbit de la salut mental i addiccions. Aquest és el cinquè informe de la Central de Resultats, que, com a novetats, en aquesta edició incorpora els resultats de l’àmbit de salut pública i l’informe territorial. Antoni Comín va ressaltar la importància d’avaluar els resultats. “Si el nostre sistema de salut és bo, no ho és només perquè els resultats són bons, sinó també perquè els avaluem, els analitzem i els expliquem”. En aquest sentit, va afirmar que la Central de Resultats juga un paper clau.

Pel que fa a l’àmbit hospitalari, un dels indicadors positius que recull el document és la rapidesa d’actuació dels professionals davant l’ictus isquèmic. L’interval de temps que transcorre entre l’arribada del malalt al centre de referència i l’inici del tractament trombolític s’ha reduït un 20 per cent entre els anys 2014 i 2015.

Indicadors en diabetis

Un altre dels indicadors que ha analitzat l’informe és el que fa referència a la diabetis. I el resultat mostra que Catalunya té una taxa d’hospitalització per complicacions de la diabetis del 66,7 per cent, una de les més baixes en l’àmbit europeu, en comparació amb França, 173,6: Finlàndia, 152,1; Irlanda,133; Regne Unit, 72,5, i Països Baixos, 68,8. Segons Toni Dedeu, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), “s’està treballant de manera molt holística, es deriva millor des de l’atenció primària i això dóna lloc a una millora en el diagnòstic”. Un 10,28 per cent de la població major de 15 anys assignada té diagnòstic de diabetis i un 8,37 per cent és tractada amb fàrmacs administrats per via oral.

D’altra banda, Dedeu va assenyalar que cal reduir la incidència del tabaquisme entre la població, ja que actualment se situa entre el 14 i el 15 per cent entre les dones, i prop del 30 per cent entre els homes. “La reducció del tabac no es fa a la mateixa velocitat que altres països europeus”, va indicar el director de l’AQuAS.

Una dada interessant és la que demostra que per primera vegada en aquest segle augmenta l’índex de mortalitat a 30 dies (des que un pacient ingressa a l’hospital o és donat d’alta) per algunes malalties seleccionades, com l’ictus, el trencament de coll de fèmur o l’infart, entre d’altres. Les últimes dues vegades que aquest índex va canviar la seva tendència a la baixa i es va disparar va ser el 1918, per la grip espanyola, i el 1939, després de la guerra civil. Dedeu va equiparar aquest repunt a una fluctuació habitual de la mortalitat.