M.B Barcelona | viernes, 20 de noviembre de 2015 h |

La medicina de precisió és un dels grans temes de debat en l’actualitat professional tant en l’àmbit de la recerca com de la pràctica clínica. Amb tot, es troba encara en una fase inicial. La Societat Catalana de Gestió Sanitària de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya (ACMC), juntament amb la Societat Catalano-Balear d’Oncologia i la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, van organitzar un col·loqui, el passat 19 de novembre, per posar sobre la taula el coneixement que es té de la medicina de precisió i saber cap on avança en el futur immediat. “La medicina de precisió és la que es basa en prevenir, diagnosticar i tractar determinades malalties en base a les característiques genòmiques dels individus”, així la va definir Àngels Arcusa, secretària de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia de l’ACMC.

Arcusa va explicar que la història de la medicina de precisió és una història curta, que s’inicia l’any 2001, moment en què tant els avenços en el camp de la genòmica, especialment, l’anàlisi de seqüenciació, com els avenços en la tecnologia informàtica comencen a donar els primers resultats. “Si coneixem el genoma dels éssers humans podem veure si hi ha diferències entre un individu i un altre o si hi han determinades malalties que estan provocades per alguna alteració dins d’aquest genoma”.

Tot i que es troba en una fase molt inicial, la medicina de precisió s’està aplicant en el tractament de determinades patologies. Ara bé, “d’aquí a fer-la extensiva a, per exemple, malalties cròniques, encara queda molt temps i molts esforços”, va dir Arcusa.

Gestió de la medicina de precisió

Segons Gabriel Capellà, director de recerca i innovació del Departament de Salut, es donarà un paper protagonista a la medicina de precisió en el Pla de Salut 2016-2020. A nivell de gestió, va esmentar Capellà, “la medicina de precisió formarà part de les estratègies per dissenyar el futur Pla de Salut”. Capellà també va manifestar que s’inclourà a la cartera de serveis i que es buscarà, per sobre de tot, “l’equitat d’accés de tots els pacients”, seguint amb el rol prioritari actual d’empoderar el pacient i situar-lo en el centre del sistema sanitari.