Mar Barberà Barcelona | viernes, 11 de diciembre de 2015 h |

Amb l’objectiu de difondre i promoure la bona pràctica i el maneig de la persona amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es va celebrar, el 10 de desembre, la “Jornada debat 2.0 de model integrat en l’atenció de les persones amb MPOC a Catalunya”. Una jornada que va posar sobre la taula les diferents experiències de models d’atenció integrada de la MPOC i les seves tendències en la praxis actual i futura. Albert Ledesma, director del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS), va destacar la multiplicitat d’agents implicats en l’atenció de la MPOC, fet que requereix, va dir, “una mirada transversal i interprofessional” en l’abordatge d’aquesta malaltia. Per la seva banda, Joan Escarrabill, director del Pla Director de Malalties de l’Aparell Respiratori, va destacar un canvi conceptual important en la MPOC. “En un futur haurem de parlar d’un trànsit de la MPOC en pacients amb necessitats comunes fins a un pas en el qual arribem a predir el risc individual, per a un pacient concret. Aquest és un canvi molt important”. Segons aquest expert, les malalties respiratòries (MR) poden ser clau en la tendència que hi ha cap a la medicina personalitzada i de precisió. “Acabarem parlant de malalties diferents dins la MPOC. Canviarà la manera com classifiquem les malalties”, va dir Escarrabill, qui va afegir que “volem reflexionar sobre la medicina de precisió i pensem que les malalties respiratòries poden ser una bona eina per descriure un model de medicina de precisió que sigui sostenible, equitatiu i que respecti les preferències de les persones. Aquest és un dels objectius que des del PIAISS incorporem al Pla de Salut”, va concloure l’expert.

L’espirometria, clau en aguditzacions

Escarrabill va destacar que, el primer pas que s’havia dut a terme des del PIAISS, era detectar l’espirometria com a eina clau en el diagnòstic dels pacients amb MPOC. “El 97 per cent dels centres d’Atenció Primària fan espirometries. Aquí vam veure que no hi havia problemes d’accés”, va dir Escarrabill, qui va destacar, però, “que hem detectat que es pot incrementar el nombre d’espirometries que es duen a terme”, ja que, segons l’expert, la majoria de centres en fa menys de dues al dia. D’altra banda, Escarrabill va destacar que només el 69 per cent de malalts que ingressen en un hospital per una agudització greu tenen una espirometria prèvia. Aquestes dades s’extreuen de l’estudi Efram, que es va fer sobre l’agudització greu de la MPOC des de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). “El 23 per cent dels malalts que ingressaven per MPOC deien que cap metge els havia seguit la malaltia”. Amb tot, l’expert va destacar que l’estudi demostra una tendència al canvi ja que l’AP ha augmentat l’atenció integrada dels pacients amb MPOC. Segons Escarabill hi ha dos aspectes que han contribuit en aquesta integració. “Les noves tecnologies i el paper actiu del pacient”.