gm Barcelona | viernes, 16 de octubre de 2015 h |

Un treball internacional liderat per investigadors de l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques) ha permès descobrir que la intensitat o eficiència de l’activació de la proteïna Notch, involucrada en les diferents etapes del desenvolupament embrionari, determina el destí de les cèl·lules, és a dir, si les cèl·lules formaran l’artèria aorta o si formaran cèl·lules mare de la sang (hematopoètiques). En el cas de les cèl·lules arterials és necessari que s’activin moltes molècules de Notch mentre que en el cas de les cèl·lules hematopoètiques se’n necessiten moltes menys.

Segons Anna Bigas, coordinadora del grup de cèl·lules mare i càncer de l’IMIM ”per aconseguir aquest nivells d’activació, hem demostrat que existeix una competència entre dues proteïnes que activen Notch, és a dir, entre dos lligands, de manera que una limita l’activació generada per l’altra per poder formar cèl·lules mare hematopoètiques”.

Fins ara se sabia que l’activació de Notch era imprescindible per formar artèries i per formar cèl·lules mare hematopoètiques. També se sabia que les proteïnes responsables d’aquesta activació eren els lligands Delta4 i Jagged1 respectivament. Els investigadors han demostrat amb aquest treball com funciona aquesta senyal per aconseguir un nivell d’activació determinat i formar els dos tipus de cèl·lules diferents.

Això és important per determinar les senyals que es necessiten per generar cèl·lules mare hematopoètiques en el laboratori, ja sigui a partir de cèl·lules mare embrionàries o a partir d’altres fonts. “Actualment ja s’estan obtenint cèl·lules al laboratori amb característiques de cèl·lules mare, però és un procés poc eficient i poc reproduïble encara. Aquest estudi ajudarà a millorar la qualitat i eficiència en l’obtenció de cèl·lules mare hematopoètiques”.

Els investigadors han realitzat l’estudi actual amb cèl·lules de ratolí. Ara el següent pas és reproduir la investigació amb cèl·lules embrionàries humanes o amb cèl·lules endotelials reprogramades on creuen que funcionarà de manera semblant. A més, creuen que és possible que mecanismes semblants funcionin per generar altres tipus cel·lulars.