gaceta médica Barcelona | viernes, 28 de marzo de 2014 h |

La proteïna p38 —un membre de la família MAPK — té dues cares en càncer de còlon, segons demostra un equip liderat per Angel Rodríguez Nebreda de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Per una banda, p38 és important per mantenir en bon estat la barrera epitelial que protegeix l’intestí davant d’agents tòxics, el que contribueix a que es formin menys tumors. Per altra, i curiosament, quan ja s’ha format un tumor, p38 és necessària per a la supervivència i proliferació de les cèl·lules tumorals de còlon facilitant el desenvolupament del tumor.

La investigació, publicada a Cancer Cell, descriu per primera vegada amb estudis in vivo el paper essencial de p38 en la progressió tumoral.

A més, els científics demostren que quan tracten els ratolins amb un inhibidor de p38 que s’ha usat en assajos clínics, el tumor es redueix considerablement.

El treball, en el que ha participat també el grup de Vassilis Gorgoulis de la Universitat d’Atenes, es va iniciar fa sis anys dins del projecte europeu InflaCare sobre la relació entre inflamació i càncer, i s’ha finalitzat amb fons del ministeri d’Economia i Competitivitat, i d’un projecte ERC Advanced Grant que el Consell Europeu de Recerca va atorgar a Nebreda el 2012.

Medicina del futur

“Els inhibidors de p38 poden tenir una utilitat però molt probablement, i això forma part de la medicina del futur, sigui en combinació amb d’altres fàrmacs. Intentem esbrinar amb què caldria combinar els inhibidors de p38 perquè aquest tumor de còlon que ara és més petit, finalment desaparegui”, explica el científic Angel R. Nebreda, cap del Laboratori de Senyalització i Cicle Cel·lular a l’IRB, catedràtic de Recerca Oncològica de la Fundació BBVA i professor de recerca Icrea.

En el mateix estudi, Jalaj Gupta, investigador d’origen indi recent doctorat al laboratori de Nebreda i primer autor del treball, demostra que la mateixa proteïna en un escenari pre-tumoral, afavorit per la inflamació de còlon o colitis, impedeix la formació de tumors. Està ben establert que els pacients amb inflamació crònica de l’intestí, como la malaltia de Crohn, desenvolupen tumors de còlon en una proporció molt més alta que la població normal.

Els models de ratolí usats per l’equip de Nebreda reprodueixen aquest escenari d’inflamació per entendre la relació entre inflamació i càncer. “Donat que p38 regula la inflamació i també funciona com a supressor tumoral en alguns models de ratolí, l’objectiu del nostre treball era saber com aquestes dues funcions s’integren durant l’inici del tumor de còlon associat a la inflamació”, diu Gupta.

Més risc de desenvolupar càncer

Els ratolins als que havien eliminat genèticament p38 de les cèl·lules epitelials que formen la barrera intestinal, i se’ls aplicava un protocol cancerigen que causa mutacions i inflamació, van desenvolupar el doble de tumors que aquells ratolins que, tractats amb el mateix protocol cancerigen, tenien p38.

Aquesta funció de supressió tumoral de p38, que impedeix l’establiment d’un tumor, també està descrita per càncer de fetge i pulmó.

“El treball posa de manifest la complexitat de les funcions de p38, tant en càncer com en el manteniment normal dels teixits, i il·lustra perquè un inhibidor d’aquesta molècula pot tenir efectes secundaris. Per això cal estudiar molt bé per a quins pacients i en quins contextos podrien aplicar-se aquests inhibidors”, explica Gupta.

En col·laboració amb l’equip de Manuel Hidalgo al CNIO, el grup de Nebreda està ara estudiant ratolins als quals se’ls ha implantat tumors de còlon de diversos pacients.

Els resultats preliminars obtinguts confirmen la importància de p38 per al creixement dels tumors humans, i els investigadors tenen també experiments en marxa per analitzar les funcions de la proteïña p38 en la progressió dels tumors de mama i pulmó.