Premios BiC
Mar Barberà Barcelona | viernes, 22 de mayo de 2015 h |

La Unió Europea ha finançat, amb 3,5 milions d’euros, el projecte MedBioinformatics. Aquest projecte, liderat per l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), té per objectiu desenvolupar eines bioinformàtiques que permetin analitzar adequadament l’enorme volum de dades i coneixement que es genera en la investigació biomèdica i l’assistència sanitària amb la finalitat de facilitar la recerca translacional i la medicina de precisió. Segons Ferran Sanz, coordinador del projecte, tant els investigadors clínics com els metges, en la seva pràctica mèdica, necessiten tenir accés a una sèrie d’eines que explotin “tot el coneixement genòmic i tota l’evidència científica existent al voltant de les malalties i dels tractaments”.

El projecte MedBioinformatics durarà tres anys i compta amb la participació de 13 grups de recerca de 9 institucions de 5 països diferents. A nivell de Catalunya també hi participen l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron i la empresa Synapse. A nivell internacional hi participa, entre d’altres, la Universitat de Copenhaguen.

Fins ara la bioinformàtica havia desenvolupat aplicacions pensant en què els usuaris dels programes serien els mateixos investigadors bionformàtics. “Hem creat programes amb molta capacitat d’analitzar dades genòmiques però no hem sabut arribar a l’usuari final, al metge, i ara precisament pretenem trencar aquesta barrera i arribar-hi”, va dir l’expert. Segons Sanz, l’objectiu de MedBioinformatics és facilitar aquestes eines i posar-les a l’abast del personal sanitari, “sense la necessitat que el bioinformàtic utilitzi el programa”. La meitat de l’equip de MedBioinformatics està format per metges clínics. “Els metges hi estan implicats des del primer dia, són els pares del projecte”, va dir l’expert, qui també va ressaltar que són els metges els que marcaran el camí per saber “allò que han de fer aquestes aplicacions i com han de ser aquests programes informàtics”.

Oncologia i neuropsiquiatria

Les aplicacions que desenvoluparà el projecte MedBioinformatics es centraran en dues especialitats mèdiques, l’oncologia i la neuropsiquiatria. El fet d’identificar quines són les necessitats bioinformàtiques d’aquestes dues especialitats tan dispars facilitarà la identificació i disseny d’aplicacions que podran satisfer les necessitats de professionals biomèdics d’altres àrees.

Sanz pretén que, d’aquí tres anys, en l’àmbit de la neuropsiquiatria i de l’oncologia es puguin utilitzar les eines bioinformàtiques sense cap dificultat. “En el cas de l’oncologia volem aconseguir una millor estratificació de pacients i millor selecció de tractaments i en l’àmbit de la neuropsiquiatria volem aconseguir millorar en l’estudi de les comorbiditats entre malalties”, va dir l’expert.