investigació

br

redacció Barcelona | viernes, 07 de junio de 2013 h |

La histona desacetilasa HDAC7 està implicada en la identitat dels limfòcits B, les cèl·lules encarregades de crear anticossos en el nostre sistema immunitari. Així ho han descobert investigadors del Programa d’Epigenètica i Biologia del càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), liderats per la investigadora Maribel Parra.

L’estudi, publicat a PLoS Genetics, demostra que HDAC7, un repressor transcripcional, s’expressa de manera específica en limfòcits B i no ho fa en cèl·lules d’altres llinatges com per exemple els macròfags.

Segons ha explicat Maribel Parra, existeixen factors de transcripció que activen gens de cada llinatge cel·lular però també existeixen repressors transcripcionals que impedeixen que s’expressin gens “inapropiats”, que són característics d’un altre llinatge.

El grup de l’Idibell estudia precisament el paper d’una família de proteïnes que són repressores transcripcionals en la diferenciació de les cèl·lules del sistema hematopoètic

Els investigadors van reprogramar cèl·lules precursores de limfòcits B a macròfags (del llinatge mieloide) i van observar que l’expressió d’HDAC7 disminuïa de forma dràstica mentre que quan es torna a expressar aquesta proteïna es bloqueja la inducció de gens clau per a la biologia dels macròfags .

Parra ha explicat que “a través d’aquets mecanisme de repressió transcripcional, la cèl·lula B s’assegura que no s’expressin gens d’altres tipus cel·lulars, mantenint la seva identitat limfoide”.

També assenyala que “donada la seva importància en la biologia dels limfòcits B, la funció d’HDAC7 podria estar alterada en malalties hematològiques com les leucèmies i els limfomes. Cap aquesta hipòtesi es dirigeix ara la recerca del nostre grup”.