GM Barcelona | viernes, 23 de enero de 2015 h |

L’Institut Català de la Salut (ICS) posarà en funcionament al llarg dels propers dos anys un nou pla per “promoure el protagonisme dels professionals dins l’organització”, segons ha anunciat en un comunicat. L’objectiu és “identificar i potenciar el talent dels professionals i, alhora, incrementar el seu grau de motivació i de compromís amb la institució”.

Segons l’ICS, un element fonamental d’aquest projecte és la implementació progressiva de la cultura de l’avaluació i del treball per processos com a eines de millora contínua i de satisfacció dels usuaris i dels professionals. Per aconseguir-ho, l’ICS considera que cal actuar en tres dimensions. Repensar l’estructura organitzativa existent per tal de poder donar resposta a la realitat actual dels centres, implantar sistemes de gestió per competències vinculats a resultats i sistemes que permetin detectar el potencial dels professionals, i dotar la institució de nous sistemes d’informació i de comunicació que permetin la gestió integral de la persona i la compartició del coneixement.

L’ICS també destaca els projectes que s’han començat a gestar durant el 2014 i que es duran a terme aquest any 2015. D’una banda, la valoració i redefinició de les estructures organitzatives actuals. Per aquest motiu es revisarà l’Ordre de 1985, ja revisada l’any 1992, que defineix l’estructura organitzativa dels hospitals i de l’atenció primària, per adequar-la a la realitat de l’any 2015. També es revisarà l’Ordre de 2006, que regula les gerències territorials, i es valorarà la idoneïtat de l’actual sistema de reconeixement igualitari que perceben tots els comandaments de l’organització. Es potenciarà la identificació i descripció dels llocs clau dins l’organització. Per això es definirà un mapa organitzatiu de llocs estratègics i d’alt impacte dins de l’ICS en aspectes de gestió assistencial, clínica i organitzativa. També s’implantarà la gestió per competències en les diferents etapes de la gestió de persones, tant en la selecció i la promoció interna, com en la formació, la compensació i la carrera professional. I es donarà un impuls a un programa de desenvolupament de coneixements i competències relacionats amb el lideratge i la gestió, adreçat als directius i comandaments. Finalment, s’implantarà un sistema formal de gestió de les persones i del coneixement.

D’altra banda, l’ICS ha destituït el gerent del Vall d’Hebron, José Jerónimo Navas, que serà el nou responsable d’innovació de l’Institut Català de la Salut, i la gerent de l’àmbit d’Atenció Primària de Barcelona ciutat, Pilar Solans.