José A. Rodríguez Barcelona | viernes, 04 de septiembre de 2015 h |

Atendre millor als pacients amb càncer és el principal objectiu del projecte Optimus, una iniciativa que s’ha dut a terme als serveis d’Oncologia i Hematologia de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron (HUVH). Es tracta d’un projecte impulsat per la conselleria de Salut amb el suport de Roche i que ha permès avaluar els principals processos en l’atenció a aquests pacients.

Com va explicar Joan Carles, cap de secció del Servei d’Oncologia de l’hospital, “un dels elements claus d’Optimus és que han estat els professionals implicats en el dia a dia dels pacients els que han pres les decisions sobre les accions concretes que calia implementar per millorar els processos analitzats”. D’aquesta manera, “quan es va posar en marxa el projecte fa un any i mig aproximadament, es van triar els punts de millora”, va comentar Carles. Les accions que s’han engegat han estat adreçades a reforçar el control qualitatiu i quantitatiu de tot el que estigui relacionat amb la preparació i l’administració de medicaments antineoplàstics, a reforçar el paper del personal d’infermeria especialitzat, a dissenyar canals alternatius d’assistència amb els quals resoldre dubtes i atendre situacions de complexitat baixa i a implementar noves vies d’administració de fàrmacs en el procés assistencial.

Boi Ruiz, conseller de Salut, va assenyalar, durant la roda de premsa de la presentació dels resultats del projecte, que aquest “respon a la política del Departament de Salut de contribuir a que els ciutadans guanyin esperança de vida i anys amb qualitat de vida fent servir els recursos disponibles, que no són només econòmics, sinó que també tenen a veure amb el talent, la innovació o el marc normatiu”. A més, el conseller va avançar que la voluntat del departament és “estendre el projecte a tot el sistema a través del Pla contra el Càncer a partir de l’any vinent”.

Per la seva banda, Vicenç Martínez, gerent del Vall d’Hebron, va assenyalar que el projecte Optimus ja s’ha posat en marxa en altres serveis de l’hospital. “Cada servei es troba en una fase diferent, però esperem que el projecte s’hagi completat en un any o any i mig en tots els serveis”, va dir. Martínez també va afirmar que aquest projecte és perfectament extrapolable a altres centres sanitaris. “El Vall d’Hebron ha estat pioner en aquest sentit. Aquest és l’hospital més gran de Catalunya, i si nosaltres hem estat capaços de fer-ho bé, estic convençut que altres centres també poden implementar el projecte”, va dir.

Un dels punts més destacats d’aquest projecte és el que té a veure amb l’administració de medicaments oncològics. Així, com va explicar Josep Tabernero, cap del Servei d’Oncologia de l’hospital, “es va posar en marxa el monitoratge, mitjançant un sistema de codi de barres, del procés de registre de producció i administració dels tractaments oncològics”. Com va dir aquest expert, “se sap que en general hi ha una variabilitat del 10 per cent entre la preparació que es vol realitzar i la que finalment s’elabora”.

El problema d’aquesta variabilitat és que “el marge terapèutic dels fàrmacs oncològics és molt petit”, va dir Tabernero. Gràcies el nou sistema implementat al Vall d’Hebron, “en un primer moment aquest error o variabilitat es redueix al 0,5 per cent, i, com després es tornar a mesurar el medicament, finalment l’error es 0, perquè les preparacions que no s’han fet correctament es tornen a elaborar”.

Un altre dels punts que s’han millorat és el de la via d’administració de fàrmacs. En els últims anys, cada vegada és més freqüent que alguns d’aquests medicaments s’administrin per via oral o subcutània, i no per via endovenosa. “D’aquesta manera millora el seguiment dels pacients i la seva qualitat de vida”, va afirmar Tabernero.

D’altra banda, així també s’aconsegueix una millor optimització dels recursos, conclou l’informe del projecte Optimus. Com va assenyalar Francesc Bosch, cap del Servei d’Hematologia de l’hospital, a banda que són formes d’administració menys agressives per als pacients, s’estalvia molt temps. “Es passa de 2 hores per cada pacient a 5 minuts. Això suposa un estalvi de temps de 20 hores d’estada a l’hospital per cada pacient i cada cicle de tractament, i així es poden destinar recursos a altres necessitats”.

Alternatives a Urgències

Bosch també va comentar que, en el marc d’aquest projecte, es va analitzar l’eficàcia del Centre d’Atenció Immediata (CAI), pensat per reduir la càrrega de pacients oncològics a les Urgències generals, “ja que molts d’ells no necessiten anar a Urgències”, va dir. El CAI està en marxa des de fa uns tres anys. “Quan un malalt truca per telèfon, l’equip mèdic decideix si ha d’anar a Urgències, al CAI o al Centre d’Atenció Primària”, va comentar Bosch. Gràcies al CAI, va dir Bosch, “l’afluència de malalts de càncer a Urgències ha disminuït uns dos terços”.

El paper d’infermeria

El projecte Optimus ha permès destacar la rellevància del paper dels professionals d’infermeria oncològica en el tractament i el seguiment dels pacients amb càncer. Segons Ángeles Peñuelas, coordinadora d’Infermeria Oncològica de l’hospital, la clau d’aquest paper tan rellevant és “l’elevat grau d’especialització dels professionals”. En aquest sentit, aquesta experta va assenyalar que els infermers no es limiten a administrar fàrmacs, sino que també proporcionen una atenció integral (física, psicològica i social), “perquè aquests pacients són vulnerables emocionalment”, i també proporcionen educació sanitària, “com el tipus d’exercici i de dieta més adequats”. Aquest grau d’especialització s’aconsegueix, va dir Peñuelas, “per la formació continuada que es realitza al nostre servei”. En aquest sentit, Francesc Bosch va destacar que, gràcies al projecte Optimus, “s’han posat en marxa accions per millorar encara més la formació dels professionals d’infermeria que atenen malalts oncològics al Vall d’Hebron”.

El projecte ha permès
millorar la traçabilitat
dels medicaments oncològics i la seguretat dels pacients

Es preveu que el projecte ja s’hagi completat a tots
els serveis del Vall d’Hebron en menys d’un any i mig