Mar Barberà Barcelona | viernes, 25 de septiembre de 2015 h |

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció sanitària, el Govern va aprovar, el passat 22 de setembre, incloure els indicadors sobre salut pública en els estudis de la Central de Resultats (CDR). La Central de Resultats, creada l’any 2003, és un dels projectes actius de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i s’encarrega de mesurar, avaluar i difondre els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents del sistema sanitari.

A partir d’ara s’incorporaran indicadors sobre promoció de la salut i prevenció de la malaltia, la protecció de la salut, les toxicomanies, la vigilància epidemiològica i la salut laboral, entre d’altres. “Hi ha una part important dins el sistema sanitari que és la centrada en la salut pública, tant des de la perspectiva de promoció de salut, com de prevenció de la mateixa. Hem considerat important fer públics aquests resultats”, ha dit Josep Maria Argimon, director de l’AQuAS. Les primeres dades que se sumaran a l’estudi són les relacionades amb les vacunes, per tal d’oferir informació científica vàlida, resoldre dubtes sobre la vacunació i proporcionar arguments amb base científica per a la promoció de la vacunació. Argimon ha negat que el fet d’incloure primer l’indicador de les vacunes estigui relacionat amb el desafortunat cas del nen que va morir a principis d’aquest any per no haver-se vacunat de la diftèria. Segons Argimon, el criteri que segueixen per analitzar i publicar uns indicadors i no uns altres és el d’un grup d’experts. “Nosaltres, tal com hem fet amb la resta de línies, comptem amb un comitè científic que forma part de l’Agència de Salut Pública. Treballarem amb aquest comitè assessor per tal de saber quins indicadors convé anar estudiant”, ha dit.

Argimon ha destacat que, tot el que fa referència a activitats de prevenció de l’entorn assistencial, també estarà plasmat en aquests nous indicadors, com per exemple, els programes de cribatge.

Funció de la Central de Resultats

L’objectiu de la Central de Resultats és fomentar i permetre als professionals i gestors dels serveis sanitaris la comparació i el monitoratge de la qualitat i l’eficiència per a la millora contínua de l’assistència. Argimon ha destacat l’evolució de la trajectòria d’aquest ens. “L’any 2012 vam decidir publicar les dades de tots els centres assistencials, de manera nominal. Vam començar pels hospitals, vam continuar per l’Atenció Primària i vam incloure també les altres dues línies, que són els centres sociosanitaris i els centres de salut mental”, ha dit l’expert, que ha afegit que l’any 2014 van incorporar una altra part important del sistema sanitari com és la recerca.”Fem públics els resultats dels centres de recerca en l’àmbit biomèdic i de salut”. Tot just fa una setmana que es van publicar els resultats de recerca en salut.

Instrument de referència

Actualment, la central de resultats s’ha convertit en un instrument de referència per a la ciutadania, els proveïdors, els centres i l’Administració. Argimon ha destacat que l’objectiu últim d’aquest tipus d’estudis és la transparència. “Volem que la ciutadania i també els professionals tinguin al seu abast tota la informació possible de manera transparent i de manera que sigui fàcil i àgil per poder treballar amb ella”. L’expert considera clau que la ciutadania pugui controlar “què hem fet amb els seus diners tots els professionals que treballem en el camp de la salut”. Pel que fa als mateixos professionals sanitaris, Argimon considera important la publicació del resultats pel que fa a l’aspecte comparatiu.“Gràcies a la comparació, el que fem és millorar perquè mirem com s’ho fan els altres”. Està previst que els primers estudis de la central de resultats que inclouran dades de salut pública es publiquin el segon trimestre del 2016.