Premios Fundamed
Mar Barberà Barcelona | viernes, 03 de junio de 2016 h |

Reorientar el sistema sanitari augmentant la implicació del conjunt de la societat en la protecció i la promoció de la salut és un dels objectius que persegueix el projecte COMSalut, que forma part de la línia estratègica d’impuls de la salut comunitària del Pla de Salut 2016-2020 i que va iniciar la seva implantació progressiva el 2015. En la Jornada COMSalut, que va tenir lloc al Caixaforum i va ser organitzada pel Consorci de Salut i Social de Catalunya(CSC), l’Institut Català de la Salut (ICS) i la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), es van reunir uns 300 professionals per posar en comú les experiències dutes a terme en les seves respectives àrees bàsiques de salut.

Segons Andreu Segura, coordinador del projecte COMSalut, la clau per reorientar d’una manera efectiva el sistema sanitari és “recuperar el paradigma bio-psico-social de l’Atenció Primària (AP) que no s’ha materialitzat mai en tota la seva extensió”. Segura va apuntar que en el passat ha triomfat una manera de fer i d’entendre els problemes de salut “molt biologicista que té un impacte positiu perquè s’han aconseguit grans fites però, en canvi, l’impacte que ha tingut sobre la salut de la població és molt més petit”. Segons Segura, “s’ha desequilibrat molt el propòsit, el paradigma, la finalitat de la medicina i sembla que sigui una cosa més de maquinària i més tecnicista que no pas de la vida quotidiana”.

El COMSalut a 16 equips d’AP

El projecte COMSalut s’està desenvolupant a 16 Equips d’Atenció Primària (EAP) de l’ICS i diferents entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), conjuntament amb els dispositius locals de salut pública de l’Agència de Salut Pública. Es realitzen activitats de promoció de la salut i prevenció amb un caràcter intersectorial que implica agents de salut, de la societat civil i de les administracions. Lluís Colomer, coordinador de la comissió de l’AP conjunta de la UCH i el CSC, va destacar que, tot i que sempre s’han fet passes cap al nou model integral, no s’ha implementat d’una manera eficaç perquè no s’han avaluat els resultats. “El COMSalut pretén fer una avaluació sistemàtica i comuna a tota l’AP. Els 16 equips pilot són clau”. Durant la jornada, s’han presentat diverses experiències d’implementació de programes. Isabel Martínez, directora de l’àrea bàsica de Castellar del Vallès, va explicar que el seu equip va partir d’un cas concret, d’un conflicte greu amb un problema de drogues i d’abordatge de la salut mental al centre. “A partir d’aquest moment, es genera una coordinació amb l’ajuntament i amb altres entitats per abordar el tema des de diferents disciplines. Es crea una xarxa interdisciplinari per millorar la salut mental de la població”.