C. OSSORIO
Barcelona
| lunes, 03 de febrero de 2014 h |

L’Hospital Clínic de Barcelona ha estat el primer centre espanyol a tractar amb èxit la tracció vitreomacular amb una injecció intravítria de ocriplasmina.

Es tracta d’una indicació molt seleccionada per a un pacient que presentava seriosos riscos de desenvolupar per segona vegada un forat a la màcula , que ja va patir en l’altre ull.

Aquesta síndrome es caracteritza pel despreniment de l’humor vitri i la seva adhesió a la retina, que provoca distorsió en la visió o agudesa visual disminuïda pel fet que la retina es deforma, i si no s’intervé, pot arribar a generar un forat macular amb greus conseqüències visuals (com l’aparició d’un punt cec al centre del camp visual).

El tractament convencional és la cirurgia, un vitreoctomía que allibera la tracció, però que comporta riscos, encara que siguin mínims, com ara el despreniment de retina.

En aquest pacient, quan es va detectar la TVM, que havia reduït la seva visió al 40 per cent , es va optar per la injecció de la proteïna que actua separant l’humor vitri de la màcula, ja que ja havia estat sotmès a cirurgia en l’altre ull, segons explica Joan Giralt, responsable del Departament de Retina i Vitri de l’Institut Clínic d’Oftalmologia.

En aquest cas, es tractava d’una tracció molt focal i en un termini d’un mes d’evolució la retina ja ha adoptat una forma normal i l’agudesa visual ha millorat, ja que el pacient ha arribat a un 80 per cent de visió.

Efectiva en tracció focal

Segons puntualitza Giralt, el primer expert en realitzar amb èxit aquesta aplicació (doncs hi havia una experiència anterior en què la injecció intravítria de ocriplasmina no ha funcionat per tancar un forat macular amb tracció ), aquesta tècnica no és tan efectiva com la cirurgia, si bé dependrà del tipus de tracció que presenti el pacient, sent la tècnica més prometedora en casos de tracció focal.

Es calcula que a Espanya hi ha uns 165.000 afectats per la TMV , associada fonamentalment a l’envelliment, i aquesta nova tècnica emprada pel Clínic implica una alternativa mínimament invasiva la indicació, com especifica Giralt, haurà d’estudiar en cada cas individualitzat.