GM Barcelona | viernes, 30 de octubre de 2015 h |

La Universitat de Barcelona (UB) i l’Hospital Clínic de Barcelona col·laboraran amb Boehringer Ingelheim per buscar noves formes d’eficàcia de nintedanib, un fàrmac antiangiogènic, per al tractament del càncer de pulmó (CP).

Nintedanib és un fàrmac que ja ha mostrat una gran eficàcia en pacients amb adenocarcinoma avançat de pulmó. El seu mecanisme d’acció es basa en la inhibició de receptors de factors de creixement, que són les proteïnes que es produeixen a l’exterior de la cèl·lula cancerosa i que, en unir-se a receptors específics, estimulen el desenvolupament del tumor. “L’adenocarcinoma pulmonar és el subtipus més freqüent de càncer de pulmó i teníem una gran necessitat d’identificar noves opcions terapèutiques en el marc d’una segona línia de tractament”, explica Noemí Reguart, oncòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Aquest estudi va un pas més enllà i investigarà la seva eficàcia en el carcinoma escatós, per al que s’utilitzaran uns models preclínics de cultiu cel·lular únics a Espanya que permeten la interacció entre els dos tipus cel·lulars més abundants en càncer: les cèl·lules canceroses i els fibroblasts, un tipus de cèl·lules sanes, que les envolten. L’objectiu principal del projecte és buscar quin tipus de cèl·lules dins del tumor són més o menys sensibles a nintedanib, per definir millor quin tipus de pacients poden beneficiar-se d’aquest fàrmac. “Avui dia sabem que els fibroblasts participen en totes les etapes de la progressió tumoral, des del seu inici, creixement, invasió, metàstasi i fins i tot en la resistència a teràpies”, explica Jordi Alcaraz, de la Facultat de Medicina de la UB. “Farem servir aquest model preclínic de cultiu per a reproduir de manera més fidedigna el microentorn cel·lular i explorarem com aconseguir que les cèl·lules resistents puguin respondre a nintedanib”, comenta Alcaraz.