J.A.R. Barcelona | viernes, 17 de abril de 2015 h |

Potenciar la col·laboració amb les administracions i els professionals sanitaris en benefici del pacient és un dels principals objectius del Departament de Relacions Institucionals i Market Access d’Almirall. Per tal de conèixer de primera mà les línies estratègiques del departament, parlem amb el seu director, Ignasi Martí.

Pregunta. Quins són els objectius del departament de Relacions Institucionals i Market Access?

Resposta. El nostre objectiu és millorar l’atenció farmacèutica i el servei al pacient. Creiem que és fonamental que els medicaments arribin als pacients que veritablement els necessiten, que realment se’n poden beneficiar. Per tant, en aquest sentit estem molt enfocats a establir punts de trobada amb les administracions. No hauria d’haver-hi barreres d’accés perquè aquests pacients en puguin beneficiar-se.

P. És complicat entendre’s amb l’Administració en un context de retallades en què moltes de les teràpies innovadores tenen preus elevats?

R. Penso que, a vegades, l’Administració vol estalviar allà on li sembla més senzill, que és en la despesa farmacèutica. Però el nostre objectiu no és vendre medicaments indiscriminadament. Volem que els fàrmacs es prenguin correctament. Per exemple, volem treballar al costat de l’Administració per millorar l’adherència al tractament. Alguna cosa cal fer quan l’adherència als tractaments és del 50-60 per cent. Quan un fàrmac que s’ha de prendre una vegada al dia durant un mes no es pren cada dia, no funciona perquè sigui ineficaç, sinó perquè no s’està prenent correctament.

P. Recentment han signat un acord de col·laboració amb Galícia. Ens pot explicar en què consisteix?

R. Sí, hem signat un acord marc amb el Sergas, que és la base que ens permetrà posar en marxa línies d’actuació conjuntes. I hem tancat un altre amb Castella i Lleó. Aquests acords són declaracions d’intencions per treballar plegats en innovació, noves tecnologies, formació, educació sanitària… La nostra filosofia va més enllà de desenvolupar i vendre medicaments. Creiem que és bàsic ajudar les administracions a integrar les teràpies en els processos assistencials. Duem a terme iniciatives per tal que a totes les comunitats autònomes es pugui millorar el procés assistencial de la síndrome de l’intestí irritable. Aportem idees perquè els professionals d’atenció primària detectin millor els pacients. Moltes de les persones que pateixen la malaltia fan un llarg pelegrinatge de professional en professional fins que són diagnosticades correctament. Millorar els processos entre tots és absolutament fonamental per ser més eficaços i eficients. Estic convençut que el futur de la sostenibilitat del sistema sanitari passa per l’eficiència i el partenariat.

P. Aquesta col·laboració publicoprivada, però, exigeix més que la signatura d’acords. Encara ha de produir-se un canvi de mentalitat?

R. A vegades s’oblida que la indústria farmacèutica també forma part del sistema sanitari. També volem garantir-ne la sostenibilitat. I val la pena dir que, perquè hi hagi medicaments genèrics, abans cal haver-hi invertit recursos en investigació. Per tant, cal que treballem tots plegats i remem en la mateixa direcció. També els metges, esclar, als quals cada vegada més se’ls demana que participin de la gestió. Crec que la clau del partenariat és la confiança. Cal entendre que tots hem de renunciar a alguna cosa perquè així tots podrem sortir-ne guanyant. D’aquesta manera, hi haurà menys barreres per poder incorporar la innovació.

P. Els problemes a l’hora d’incorporar la innovació són un dels grans maldecaps de l’Administració…

R. Penso que seria important posar l’accent a dir que s’ha d’incorporar la innovació correctament. I, per aconseguir-ho, cal avaluar correctament. Seria molt positiu que la indústria pogués participar més activament en el procés d’avaluació d’un fàrmac. No estem presents en les reunions en què es prenen aquestes decisions, quan la indústria és, justament, la que més sap del fàrmac que ha desenvolupat.

P. Una d’aquestes barreres per incorporar la innovació és el fet que hi hagi diferents criteris o normatives en funció de les diferents comunitats autònomes.

R. En part sí. Nosaltres, per exemple, estem a favor d’una única avaluació. I em consta que s’està treballant per unificar criteris en aquest sentit.

P. Com influeix el fet que els pacients estiguin més informats de les patologies i de les possibles teràpies?

R. Molt, perquè el malalt està en el centre del sistema. Tots els esforços han d’anar a millorar la seva atenció i la seva qualitat de vida. I, com que cada vegada està més format, cada vegada és més exigent amb l’atenció que rep. Nosaltres estem apostant de forma molt clara per les campanyes d’autocura. Volem ajudar a que el malalt pugui fer-se responsable de les seves patologies. I, dins el concepte de l’autocura, és fonamental la prevenció. Aquest factor és bàsic per a la sostenibilitat del sistema. Per aquest motiu ja fa més de deu anys que editem una revista per ajudar els farmacèutics a donar bona informació i bons consells als seus clients. I al nostre web els professionals es poden informar sobre patologies dermatològiques com la queratosi actínica o la dermatitis, la diabetis, el dolor o la síndrome de l’intestí irritable.

P. Precisament, fa poques setmanes es coneixia que El Club de la Farmacia ha estat reconegut de nou amb les certificacions de les comunitats online Web Médica Acreditada (WMA), del COMB, i la Health on the Net Foundation (HONcode).

R. Efectivament, i el reconeixement es deu a la qualitat i el rigor de la informació. Això ens indica que estem en la bona línia en la nostra estratègia d’ajudar els farmacèutics a proporcionar informació de qualitat als malalts.

Volem ajudar les administracions
a integrar les teràpies en els processos assistencials”

A vegades s’oblida
que la indústria
també forma part
del sistema sanitari”