GM Barcelona | viernes, 13 de noviembre de 2015 h |

Els stents són un tipus de malles tubulars que en el camp de la cardiologia es col·loquen en artèries o altres vasos sanguinis per mantenir-los oberts. Els primers stents estaven fabricats amb un material metàl·lic, acer inoxidable, i, malgrat els beneficis que van aportar en la pràctica clínica, presenten un risc elevat de causar una trombosi. Per dotar-los de més flexibilitat es van utilitzar diferents aliatges. Els actuals, que són els denominats de segona generació, estan recoberts amb fàrmacs que prevenen que torni a créixer teixit al seu interior i que s’obstrueixin.

Ara, l’Hospital Clínic de Barcelona ha participat en un estudi internacional, que ha publicat la revista The Lancet, en el qual es compara l’eficàcia de dos tipus d’stents, o cànules, en pacients amb infart agut de miocardi (IAM). D’aquesta manera, s’ha comparat un dispositiu recobert amb un fàrmac que impedeix la formació de teixit nou a l’artèria, amb els stents convencionals. En l’estudi hi han participat 1.500 pacients amb infart agut de miocardi durant 5 anys. Hi han colaborat 12 hospitals d’arreu d’Europa, 8 dels quals són espanyols. A la meitat dels pacients se’ls va implantar un stent metàl·lic i a l’altra, un que, a més, estava recobert amb un fàrmac antiproliferatiu i immunosupressor, l’everolimus.

Primer estudi

És el primer estudi que demostra que amb els stents de segona generació milloren tant la supervivència com la necessitat de repetir la revascularització a causa de la reestenosi (que el vas sanguini es torni a estretir) en el pacients que han patit un infart agut de miocardi. “És la primera vegada que hem vist un benefici clínic d’aquesta magnitud amb el canvi en el dispositiu”, remarca Manel Sabaté, cap del servei de Cardiologia de l’Hospital Clínic i coordinador d’aquest estudi que ha estat patrocinat per la Fundació Espanyola del Cor. A més, Sabaté destaca que el periode de seguiment de l’estudi (cinc anys) “és prou important i aporta encara més rellevància a aquesta investigació”.